Sürdürülebilirlik

İnsanlara, gezegenimize, topluma karşı sorumluluk almak, aynı zamanda kendi eylemlerimizin sorumluluğunu da üstlenmek, edding Grubu’nun kurumsal değerleri içinde bulunan, kökleri çok derinlere inen konulardır. Öncü bir ruh, kendi kaderini tayin etme ehliyeti, özgünlük ve bu konulara beslediğimiz samimi ilgi, grubumuzu tanımlayan özelliklerdir.

İlk edding permanent markörünü piyasaya sürdüğümüz 1960 yılından bu yana, öncü ruhumuz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz parçaları olmuştur. Sürdürülebilirlik bugün, edding Grubu’nun tüm markaları tarafından büyük bir tutku ile desteklenen kurumsal stratejimiz profit for’un temel taşıdır.

Stratejik yönelimimiz, genel hedefimizden ilham alır. Bunu şu şekilde ifade etmekteyiz: “Kendin olmaya cesaret et! Bunun için sana destek veriyoruz.” Biz eddingliler, herkesin bir iz bırakabileceği ve pozitif bir etki yaratabileceği bir dünyaya inanıyoruz. Yaptığımız her şeyle, herkesin kendini özgürce ve çok farklı şekillerde ifade edebilmesine önemli ve sürdürülebilir bir katkıda bulunmak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik, geleceğe dair hayallerimizin daima odak noktasında yer alıyor. Paydaşlarımız için katma değer yaratmaya, işlerimizi sorumluluklarımızın bilinciyle yürütmeye, insanlar ve çevre üzerindeki olumlu etkimizi sürekli geliştirmeye kararlıyız. Faaliyetlerimizi yürütürken temel aldığımız mantık artık tamamen değişti: “kendi çıkarımız için kazanç” anlayışından “ortak geleceğimiz için kazanç” anlayışına geçtik. Biz bunu “for profit” anlayışından “profit for” anlayışına geçen bir paradigma değişimi olarak görüyoruz.

PROFIT FOR – Daha iyi bir gelecek için kazanç

“Sağlam ve geleceğe dönük bir aile şirketi olarak, öteden beri yalnızca kendi geleceğimiz için değil, gelecek nesillerin geleceği için de sorumluluk üstlendik. Bugünkü eylemlerimizin yarının dünyası üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratacağının bilincindeyiz. Kesin kanaatimiz, iş dünyasının rolünün de artık değişmekte olduğudur. Yalnızca gezegenimiz ve insanların refahı için gerçekten sorumluluk alan kuruluşlar, gelecekte de ayakta kalanlar olacaktır. Ve gezegenimizin geleceğini güvence altına almak, ancak değişimi başaran bir ekonomi ile mümkün olabilir.

Öncü ruhumuz, öz algımızın daima bir parçası olagelmiştir. Bir rol model olmak ve şirketlerin olumlu değişimler yaratabileceğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle iş modelimizi kökten değiştirme kararı aldık. Bu yeni iş modelini “profit for” olarak adlandırıyoruz. Bu modelin amacı, yalnızca kazanç elde etmek için kazanç sağlamak değil. Bu modelde kazancı, iyi bir şeyler yapmak için gerekli olan bir araç olarak görüyoruz.”

Per Ledermann, edding Grubu CEO’su

Tüm alanlarda sürdürülebilir faaliyetler

Kazanç artık bizim için, bir etki yaratma becerisidir; sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir bir toplum olma sürecindeki değişimleri aktif olarak şekillendirme becerisidir. Bu bağlamdaki bütünsel yaklaşımımız, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları birbiriyle dengeli bir şekilde ilişkilendirir.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal bağlamlarda faaliyetlerimizi sorumluluk bilinci ile yürüterek, kişisel gelişim özgürlüğü sağlamak ve gezegenimizi gelecek nesiller için korumak istiyoruz.

 

Toplum üzerindeki etkiler

Bize göre herkese eşit davranılan, herkesin fikirlerini özgürce kendi düşündüğü gibi ifade edebildiği ve çeşitliliğin yaşanabildiği rengarenk bir insan grubundan daha güzel bir şey yoktur. Her bir insanın kendisi olmaya cesaret etmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun için kişisel gelişim özgürlüğünü hem koruyor hem de teşvik ediyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimiz, aşağıdaki sürdürülebilir gelişim hedeflerini uygulamaktadır:
 

Çevre üzerindeki etkiler

Doğanın korunması ve muhafaza edilmesini, çalışmalarımıza ilişkin tüm düşünce ve eylemlerimizde hesaba katmaktayız. Dolayısıyla en yüksek performansı maksimum sürdürülebilirlik ile uyumlu hale getirmeye çok daha fazla özen göstermekteyiz. Bu nedenle, çevre üzerindeki olumlu etkimizi önemli ölçüde artırma taahhüdünde bulunduk ve kendi karbondioksit emisyonumuzun bilançosunu çıkarmaya başladık. Elde ettiğimiz bulgular temelinde, kendimize 2026 yılına kadar karbondioksit emisyonumuzu en az 3000 ton azaltma hedefini koyduk. Bu alandaki faaliyetlerimiz, aşağıdaki sürdürülebilir gelişim hedeflerini uygulamaktadır:
 

Kendimize olan etkiler

Bir şeyleri etkilemek isteyen herkes, işe önce kendinden başlamalıdır. Bu nedenle, edding Grubu bünyesinde herkesin kendi yeteneklerini tamamen kullanabilmesini, gerektiğinde bunları en iyi şekilde geliştirebilmesi için destek almasını sağlıyoruz. Çalışanlarımıza ilgi çekici ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor, şirket içinde çeşitliliği ve inklüzyonu destekliyoruz. Yaşam boyu öğrenme, kendini iyi hissettiren girişimler ve acil durumlarda yardım seminer ve kurslarımız vardır.

Ekonomi üzerindeki etkiler

Hem insan hem gezegenimiz için olumlu değişimleri hızlandırmak için, kazanç sağlanması gereklidir. Ancak kâr eden bir şirket olursak sürdürülebilir uygulamalara, yeniliklere ve sosyal inisiyatiflere yatırım yapabilecek kaynaklara ve etkiye sahip olabiliriz. Elde ettiğimiz kârla çevre sorunlarını çözmeye yönelik projeleri finanse edebilir, sosyal projeleri destekleyebilir, herkesin yararına olacak yeni teknolojiler geliştirebiliriz. Akıllı ve amaca uygun değişimleri ilerletme ve daha iyi bir gelecek oluşturma konusunda kesin kararlıyız. Bu nedenle amacımıza uygun kazanç sağlamaya odaklanıyoruz.

Rekabetçi bir düşünce tarzının, işbirliği düşünce tarzına dönüşeceğine kuvvetle inanıyoruz. Aktif bir şekilde, ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışacağımız ortaklar arıyoruz ve böylece değer zincirinde yer alan herkes için maksimum fayda sağlanacağını düşünüyoruz.

Hikayelerimize buradan ulaşabilirsiniz

Geri Dönüştürülmüş Alüminyum

"İyi" olanı "daha iyi"ye dönüştürmek. 

edding EcoLine markör

Yeniden yetişen hammaddelerden ve geri dönüşümden kazanılan malzemelerden üretilir

edding iade kutuları

Boşalmış markörleri topla ve kolayca iade et

Yeniden doldurma mürekkebi

Markörlerini defalarca yeniden doldurabilirsin!

Taahhüt ettiğimiz sözleşme

edding Grubu, 2022’nin Mayıs ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesine resmen katılmıştır.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin temelini, adil çalışma koşullarının on evrensel ilkesi ve sürdürülebilir gelişim hedefleri oluşturur. Sözleşme, bugün ve gelecekte tüm insanların, toplumların ve pazarların yararına kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesi ilkesinden yola çıkar.

Bu girişimin merkezinde kelimenin tam anlamıyla “Çeşitlilik Sözleşmesi” belgesi yer almaktadır. Bu belgeyi imzalayan taraflar, iş dünyasında çeşitliliği ve çalışanların takdir edilmesini teşvik edeceklerini taahhüt eder. edding Grubu, Çeşitlilik Sözleşmesini imzaladı, çünkü çeşitliliği yaşamaktayız ve herkesin yaş, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve cinsiyet kimliği, fiziksel ve zihinsel yetenekler, din ve dünya görüşü, cinsel yönelim ve sosyal geçmişten bağımsız olarak hoş karşılanmasının ve değerli olduğunu hissetmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

Şirket kurucularımızdan biri olan Carl-Wilhelm Edding ile birlikte hayata geçirdiğimiz Stiftung :do vakfı ile, mültecilerin ve göçmenlerin haklarını savunuyoruz. Bu konu bizim için son derece önemli bir konu, çünkü göç olgusu genellikle insanların kendileri olma hakkından mahrum bırakılmaları nedeniyle gerçekleşmektedir. Ancak kişisel gelişim özgürlüğü, başka bir ülkeye ulaşıldıktan sonra dahi dil ve/veya kültürel engeller ya da kısıtlı haklar gibi yasal ve diğer bariyerler nedeniyle zor erişilir olmaya devam etmektedir.

İşveren olarak, mümkün olan her yerde mümkün olan en iyi iş-yaşam dengesi için gerekli koşulları yaratıyoruz. İş-yaşam dengesini iyileştirmek için farklı olanaklar sunan bir derneğin ve buna bağlı kar amacı gütmeyen bir şirket olan “Beruf und Familie im Hansebelt”in (Hansebelt’te İş ve Aile) kurucu üyesiyiz. Hansebelt bölgesindeki çalışanlarımız, evde veya ofiste ücretsiz acil çocuk bakımı ve özel durumlarda çocuk bakımı olanaklarından yararlanmaktadır.

Aile şirketlerine yönelik bir ekosistem olan Maschinenraum’a 2021 yılında katıldık. Maschinenraum’da, toplam 450.000’den fazla çalışanı olan Almanca konuşulan şirketlerin en cesurları ve en geleceğe dönük olanları bir araya gelerek, kendi aralarında bir ağ oluşturuyor, deneyim, bilgi birikimi, kaynak ve yetkinlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu ekosistemde değişimin tüm ana alanlarında birbirimize karşılıklı destek oluyor, ortak zorluklarımız hakkında görüşmeler yapıyor, kendini kanıtlamış en iyi yöntemleri birbirimizle paylaşıyoruz. Burada birlikte yeni şeyler öğreniyor, büyüyor ve geleceği tasarlıyoruz.

Haydi tüm bunlar hakkında konuşalım!

edding Grubu’nun kendi içinde büyük bir önemle ele aldığı sürdürülebilirlik konusunda soruların mı var?