Ürünler

Hayalim, bir gün doğada tamamen çözünebilen bir kalem yapmak.

Yönetim Kurulu Başkanımız Per Ledermann’ın bu hayalinin sürdürülebilir olup olmadığını veya bunun da ötesinde gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını tahmin etmek şu an için zor. Ancak edding EcoLine serisinin gösterdiği gibi alternatif malzemelerin kullanımı şu an mümkün.

1960 yılında şirketimizin kurulduğu andan itibaren ürünlerimizin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi görev belledik. Kendimize verdiğimiz bu sözü yerine getirmekteki önemli adımlardan biri doldurulabilen markörleri geliştirmemiz oldu. Bu sayede bitmiş bir markör 15 defaya kadar doldurulup yeniden kullanılabilir. Ayrıca pek çok edding ürününün uçları da değiştirilebiliyor. Bu da yalnızca edding markörlerinin kullanım ömrünü hatırı sayılır oranda uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda da gereksiz atık oluşumunun da önüne geçilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra mürekkeplerimizin çözücü maddeleri giderek daha da yumuşak hale geliyor. Markörlerin o keskin kokusu artık geçmişte kaldı.

Başkalarının atık madde gördüğü yerde bizim aklımıza ham madde geliyor.

Ancak en modern üretim yöntemlerinde dahi halen atıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle edding’in atık yönetimi, değer yaratım zincirimiz ile çevreyi koruma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Biz edding olarak, atık maddeleri değerli ham madde olarak görürüz.

Kapalı devre enjeksiyon kalıplama yönteminde cüruf, tekrardan üretim sürecine aktarılır ve ayrıca diğer plastik artıklar da optimize biçimde yeniden kullanılır. EcoLine serisinin permanent, beyaz yazı tahtası ve flipchart kalemlerinin plastik parçaları 2015'ten beri %83 oranında tüketici sonrası malzeme denilen “kullanım sonrası atıktan” oluşan geri dönüşüm malzemesinden kazanılmaktadır. Söz konusu plastik atıklar, kullanım sonrası ömrünü tamamlamış farklı türlerdeki plastik parçaların toplanması ve iadesi sonucunda elde edilir. Çok kademeli bir hazırlama sürecinin ardından bir geri dönüşüm maddesine dönüştürülen bu atıklar, edding markörleri gibi yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir. edding EcoLine permanent markör, yazı tahtası ve flipchart kalemlerindeki plastik parçalar toplam %90’ı geri dönüşümle elde edilir (%83 tüketici sonrası atık, %7 tüketici öncesi atık).

Elbette diğer plastikler, ambalaj ve mürekkepler için de atık yönetimimiz mevcuttur. Burada şu aşamaları uygularız: dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılması, geri dönüşüm, yüksek oranda yeniden kullanım ve kuralınca bertaraf. Elbette ki geri dönüşümde dikkat ettiğimiz ilk nokta üretim değil. Ofislerimizdeki atıklar da özenle ayrıştırılarak kuralınca bertaraf ediliyor.

Çevresine saygılı yenilikler

“Araştırma ve geliştirme” ekibimiz yeni edding ürünlerinin geliştirilmesinin yanısıra, mevcut ürünlerin daha da geliştirilmesinden de sorumlu. Bu görevlere ek olarak seri üretime geçmeden önce tüm ürünlerimizin geçmek zorunda olduğu testler de bu birimde yapılır. Bu testlerden bazıları dayanıklılık, depolama, ışık haslığı ve yazı testleridir.

Standart ürünlerimizdeki geleneksel plastik malzemeyi, ürün ya da ürün parçaları el verdiği müddetçe, adım adım ikincil ham maddelerle değiştirme amacındayız. Somut olarak, yeniden doldurulabilen şişelerin üretiminde kullanılan birincil ham maddelerin yerine ikincil ham madde kullanma üzerine çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusu, yalnızca ürünlerimizin plastik parçalarıyla ilgili değil, özellikle kaliteleri özel beklentilere cevap veren mürekkepler de bu alana dahil. Mürekkeplerin farklı yüzeylere yapışırken renklerinin canlılığını koruması, kalıcı ve silinebilir olması ve mümkünse daha az ve daha zararsız kimyasallar içermesi üzerinde çalışıyoruz. Çözücü madde olarak çoğunlukla su (yaklaşık %41) ve alkol (yaklaşık %36) kullanmaktayız. Geri kalan yaklaşık %27 ise özel mürekkebe ayrılıyor. Bu oran müşteri talebine göre, mesela dayanıklılık ve kullanım yüzeyi gibi beklentilere göre, değişkenlik gösterebiliyor.

Tüketici sonrası geri dönüşüm

edding EcoLine ürünlerinde daha şimdiden biyolojik plastik ve geri dönüşüm malzemeleri formunda sürdürülebilir ham maddelerin kullanımını tercih ediyoruz. Bu ürünlerin geliştirme sürecinde söz konusu malzemelerin kullanımına ilişkin son derece değerli tecrübeler kazandık. Özellikle tüketici sonrası geri dönüşüm malzemeleri olmak üzere alternatif malzemelerin kullanımına kademeli olarak geçilmesi konusunda bu edindiğimiz tecrübeler oldukça iyi bir temel oluşturuyor.

At edding, it’s traditional to refill

Atma, doldur!

edding öteden beri boşalan markörleri çöpe atmak yerine tekrar doldurmayı tercih eder. Bu, edding için bir gelenektir. edding’in doldurulabilir ürünleri hemen hemen şirketin kendisi kadar eskidir. Günümüzde ürünlerimizin %70’i tekrar doldurulabilir ürünlerdir. Permanent markörler, beyaz tahta ve flipchart markörleri de tabi ki tekrar doldurulabilir ürünler arasındadır. Ayrıca fosforlu kalemlerimiz, brilliant kağıt markörleri ve birçok diğer yazı araçlarımız da yeniden doldurulabilir. Tekrar doldurulabilir olmaları, edding markörlerinin hizmet ömürlerini kolayca uzatır. Bu şekilde sadece fazla atık çıkması engellenmekle kalmaz, aynı zamanda üretimde yeni markörler için gerekli olan plastikten de tasarruf edilmiş olunur. Bu arada paranız da cebinizde kalır.

Doğal kaynakları korur

Ne kadar çok markör tekrar doldurulursa, o oranda daha az markörün üretilmesi gerekir. Ne kadar az markör üretilirse o oranda –örneğin plastik gibi– daha az yeni malzeme kullanılması gerekir. Yani burada, doldurma sisteminin doğal kaynakların korunmasına yaptığı katkıyı görüyoruz. Doğal kaynakların günümüzde, her zamankinden daha fazla korunması gerektiğinin bilincindeyiz. Tabi ki alüminyumdan yapılmış markörlerimiz de tekrar doldurulabilir. Bu şekilde, hammadde olarak alüminyum da yeni üretimde aynı şekilde daha az kullanılmaktadır. Ve markörlerden birinin ucunun kullanım süreci içinde mükemmel formunu kaybetmesi söz konusu olduğunda, markörlerimizin çoğunda ucun yenilenmesi mümkündür.

Atık yığınları geçmişte kaldı

edding’in sunduğu tekrar doldurma olanağı, markörlerin kullanım ömrünü uzatarak fazla atık çıkmasını önler. Markörler küçük de olsa, boşaldıklarında çöpe atılan bir sürü markör neticede hiç de küçük olmayan bir atık yığını oluşturacaktır. Üstelik çoğunluğu da plastikten. Bu problemi, tekrar doldurma sistemimiz ile önemli derecede çözüyoruz. Ve markörün herhangi bir zamanda artık gerçekten kullanımından vazgeçildiğinde, iade kutularına atılarak bize geri gönderilmeleri olanağını sunuyoruz. Geri gönderimden topladığımız markörleri geri dönüştürme sistemimize dahil ediyor, bunlardan elde ettiğimiz granülü %73 oranında tekrar üretimde kullanıyoruz.

İstediğim kadar doldururum

Yani neredeyse istediğiniz kadar! Bir şişe ile 15 defaya kadar dolum yapılabilir. Bu sayı, farklı bazı koşullara ve kişisel beklentilere bağlıdır. En iyi doldurma miktarı konusunda ne yazık ki pratik bir kural yoktur. Burada önemli nokta , “boşaldığı ana kadar yazmanın” çok sübjektif bir algılama olmasıdır. Bir kullanıcı için boş olan bir kalem başka bir kullanıcı için “hâlâ kullanılabilir” olabilir. Böylece tekrar doldurma işlemi tamamen farklı zamanlarda gerçekleşir.

Birisi hepsi için

Ya da hemen hemen hepsi için. Doldurma sistemlerimiz en yüksek esnekliği sunar, çünkü bir şişe ile bir ürün grubunun farklı pek çok markörünü doldurmanız mümkündür. İnce ya da kalın uçlu, yuvarlak ya da kesik uçlu… edding üniversal mürekkepleri sayesinde aynı türün hemen hemen bütün modellerini aynı mürekkep şişesini kullanarak yeniden canlandırabilirsiniz. Bu esnekliğin en güzel yanı, evde “yedek mürekkep şişeleri deposu” kurmanıza gerek bırakmamasıdır.

Temiz ve basit

İster damlatma, ister kapiler doldurma sistemi ile olsun, doldurma işlemi temiz ve basit bir işlemdir. Üstelik hızla yapılabilir.

Giderlerde verimlilik

Tekrar doldurmak yalnızca çevre dostu bir iş değildir, aynı zamanda cüzdanınızı da korur. Tekrar doldurma sistemi, yeni markörler satın almayı gerektirmez, böylece masraflarınızı düşürür. Bu da yalnızca doğal çevreyi değil, aynı zamanda cüzdanınızı da sevindirir.

edding tekrar doldurma sistemleri

Neden iki farklı sistem?

çevrilerek açılan bir markör, her iki sistemle de doldurulabilir. Çevrilerek açılamayan markörler ise kapiler doldurma sistemi ile doldurulur. Netice olarak, hangi dolum şeklinin tercih edileceği kişisel önceliklere kalmış bir seçimdir.

Kapiler doldurma sistemi

Kapiler doldurma sisteminde markör minimum bir saat boyunca, ucu aşağı bakacak şekilde yedek mürekkep şişesinin içine yerleştirilerek bekletilir. Markör bir saat sonra tekrar yazmaya hazır hale gelir. Temiz ve basit bir işlemdir.

Damlatma sistemi

Damlatma sisteminde markör ağızlığı çevrilerek açılır ve yedek mürekkep bir pipet ile açık gövdenin içine damlatılır. Markörün gövdesi kapatıldıktan sonra markör yazmaya hazırdır. Hızlı bir işlemdir.

Doldur ve yeniden başla. Adım adım bilgiler:

  1. Markörün ağızlığını çevirerek aç. Böylece damlatma sistemini kullanabilirsin YA DA açtığın markörün kapiler sistemini, yedek mürekkep şişesinin içine yerleştirebilirsin.
  2. Mürekkep markörün gövdesine damlayarak dolar YA DA mürekkebin kapiler doldurma şişesinin içindeki ürünün dolmasını beklersin.
  3. Dolan markörün ağızlığını çevirerek kapat YA DA dolan markörü yedek mürekkep şişesinden çıkar ve kapağını kapat. 
  4. Ve yazmaya devam et!

edding EcoLine

Green Brands Award

Mükemmellik ödülü!

edding EcoLine serisi, Mart 2021'de uluslararası marka pazarlama organizasyonu GREEN BRANDS tarafından üst üste dördüncü kez "yeşil marka" olarak onurlandırıldı. Yeşil Marka kalite mührümüz şimdiden üç yıldız taşıyor. Bu ödül toplumda gitgide artan sürdürülebilirlik, çevre koruma ve sağlıklı yaşam bilincine yönelik çalışan ekolojik olarak sürdürülebilir markaları onurlandırmak amacıyla veriliyor. Green Brands, markaların iklim koruması, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanlarında üstlendikleri yükümlülükleri takdir ediyor.

Türünün, “Blauer Engel” sertifikası alan ilk kalemi

edding 24 EcoLine fosforlu kalemlerimiz

Çevre koruması fikrini yeniden düşündüğünüzde, tüm soruların cevabını doğada bulabilirsiniz. edding olarak, kendi kategorisinde en çevre dostu ürünü geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. edding 24 EcoLine fosforlu kalemlerimizde ağırlıklı olarak şeker kamışı gibi yeniden yetişen hammaddeleri kullanıyoruz. Bu nedenle “Blauer Engel” çevre koruma sertifikasını almayı hak ettik. Hem de bu sertifikayı alan ilk fosforlu kalem olarak!