Producten

Ik heb de wens dat er ooit een dag komt waarop we een pen kunnen introduceren die volledig composteerbaar is.”

Het is momenteel moeilijk te beoordelen in hoeverre de wens van onze CEO Per Ledermann duurzaam of zelfs haalbaar is. Het gebruik van alternatieve materialen is beslist mogelijk, zoals het edding EcoLine assortiment bewijst.

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1960 hebben we specifiek toegezegd om de milieu-impact van onze producten zoveel mogelijk te beperken.

De ontwikkeling van navulbare markers heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan onze inspanningen om die toezegging waar te maken; een lege marker kan namelijk tot maar liefst 15 keer worden nagevuld en hergebruikt. De punten van veel edding producten zijn ook vervangbaar, wat de levensduur van een edding marker aanzienlijk verlengt en afval voorkomt. Daarnaast zijn de oplosmiddelen die in onze inkten worden gebruikt steeds milder van samenstelling geworden – de sterke geur van vroegere markers is nu verleden tijd.

Wat anderen afval noemen, noemen wij grondstoffen

Zelfs de modernste productieprocessen genereren een bepaalde hoeveelheid afval. Daarom beschouwt edding afvalbeheer als een kwestie van milieubescherming en is het onderdeel van de waardeketen van edding. Bij edding worden afvalproducten als waardevolle grondstoffen beschouwd.

In een gesloten spuitgietproces wordt alle gietloop (kunststof restmateriaal) onmiddellijk teruggevoerd naar het productieproces. Het hergebruik van andere restkunststoffen wordt ook geoptimaliseerd.

Sinds 2015 bestaat in totaal 83% van de plastic onderdelen van de permanent, whiteboard en flipchart markers in het edding EcoLine assortiment uit hergebruikt of post-consumer materiaal, dat van “afval na gebruik” wordt gemaakt. Dit is kunststof afval afkomstig van verzamelde en ingeleverde, niet-gebruikte kunststof onderdelen van alle verschillende typen. Gerecycled materiaal ontstaat na een behandelingsproces dat uit meerdere fasen bestaat en kan worden gebruikt om nieuwe producten te produceren, zoals edding markers.

In totaal is 90% van de kunststof onderdelen van de permanent, whiteboard en flipchart markers in het edding EcoLine assortiment gemaakt van gerecycled materiaal (83% post-consumer materiaal en 7% pre-consumer materiaal).

Het spreekt voor zich dat we wat betreft kunststoffen, verpakkingen en inkten ons afval scheiden en recyclen; we hergebruiken dit zoveel mogelijk en voeren het correct af. We denken echter niet alleen in ons productieproces aan recyclen; ook het afval op onze kantoren wordt zorgvuldig gescheiden en correct afgevoerd.

Verantwoorde innovatie

Ons “Research & Development” team (R&D) is verantwoordelijk voor de eerste en aanhoudende ontwikkeling van de producten van edding, evenals voor de nodige tests waar al onze producten aan worden onderworpen voor ze in serieproductie worden genomen. Producten worden onder meer getest op duurzaamheid, opslag, lichtvastheid en schrijfcapaciteit.

Stukje bij beetje hopen we in onze standaardproducten en productonderdelen het conventionele kunststof materiaal zoveel mogelijk te vervangen door secundaire grondstoffen.

We werken specifiek aan het vervangen van de primaire materialen die worden gebruikt in de productie van navulflacons. Belangrijke duurzaamheidskwesties hebben niet alleen betrekking op de kunststof onderdelen van onze producten, maar met name ook op de inkten, waarbij sprake is van specifieke kwaliteitseisen. De inkten moeten op een groot aantal verschillende oppervlakken werken, een grote kleurintensiteit hebben, en permanent of afveegbaar zijn – en dat allemaal met zo min mogelijk stoffen, die bovendien niet-toxisch zijn. De oplosmiddelen die we hoofdzakelijk gebruiken, zijn water (ongeveer 41%) en alcohol (ongeveer 36%). De resterende 23% aan oplosmiddelen wordt gebruikt voor specialistische inkten en deze verschillen afhankelijk van de klantvereisten of van vereisten in verband met duurzaamheid en het toepassingsoppervlak.

Post-consumer recyclen

Voor onze EcoLine producten gebruiken we al duurzame grondstoffen in de vorm van bioplastics en gerecyclede materialen. Tijdens de ontwikkeling van deze producten hebben we waardevolle ervaring opgedaan met het gebruik van deze stoffen. Dat geeft ons een stevige basis waarmee we het gebruik van alternatieve materialen geleidelijk verder kunnen uitbreiden, vooral post-consumer gerecyclede materialen.

At edding, it’s traditional to refill

Navullen, niet weggooien!

Navullen; bij edding is het geen trend, maar een traditie. Navulbare producten bestaan bij edding bijna net zo lang als het bedrijf zelf en inmiddels is bijna 70% van onze producten navulbaar. Daarbij horen uiteraard permanent-, whiteboard- en flipchartmarkers, maar ook tekstmarkers, briljant papermarkers en allerlei ander schrijfgerei kan worden nagevuld. Dankzij onze navulsystemen kan de gebruiksduur van veel edding markers heel gemakkelijk worden verlengd. Op die manier wordt niet alleen een waardevolle bijdrage aan het voorkomen van afval geleverd, maar wordt tegelijkertijd bespaard op kunststof voor de productie van nieuwe markers! En is dat ook nog eens voelbaar in de portemonnee.

Besparing op hulpbronnen

Naarmate er meer markers worden nagevuld, hoeven er minder nieuwe markers te worden geproduceerd. En als er minder nieuwe markers worden gemaakt, kunnen wij steeds meer besparen op nieuwe materialen - bijvoorbeeld kunststof - in de productie. En zo levert navulling ook een bijdrage aan het ontzien van hulpbronnen; deze zijn momenteel waardevoller dan ooit tevoren. Uiteraard zijn ook markers van aluminium navulbaar, zodat er ook op dit materiaal kan worden bespaard door het terugdringen van de vervaardiging van nieuwe producten. En als de punt van de marker na verloop van tijd niet meer in perfecte vorm is, kan ook deze bij veel markermodellen heel gemakkelijk worden verwisseld.

Afvalbergen laten we achter ons

Dankzij de mogelijkheid om de gebruiksduur van markers door navulling te verlengen wordt een aanzienlijke hoeveelheid afval vermeden. Ook de zogenaamde kleine markers die - eenmaal leeggeschreven - worden afgedankt, vormen bij elkaar alsnog een indrukwekkende afvalberg, die vooral uit kunststof bestaat. Door middel van onze navulunits maken wij korte metten met dit probleem. En wij bieden de mogelijkheid om markers af te voeren door deze in een retourbox aan ons terug te sturen, als deze op enig moment echt niet meer kunnen worden gebruikt. . Vervolgens recyclen wij de markers en gebruiken van het daaruit gewonnen granulaat dan weer 73% in onze productie.

Navullen, zo vaak als je maar wil

Bijna! Met één flesje kan er 15 maal worden nagevuld. Het precieze aantal malen hangt af van verschillende omstandigheden en van de persoonlijke beleving. Er bestaat helaas geen vuistregel voor het optimale navulvolume. Het probleem is namelijk dat het begrip 'leegschrijven' voor iedere gebruiker anders is. De ene gebruiker ervaart de schrijfprestatie als niet meer voldoende en vult de marker meteen na; de andere zal vinden dat de marker nog bruikbaar is. Al met al wordt er dus op sterk uiteenlopende momenten nagevuld.

Eén voor allen

Of liever, voor bijna allen. Onze navulsystemen bieden optimale flexibiliteit; met één flesje kunnen namelijk de meest uiteenlopende markers uit een productgroep worden nagevuld. Of het nu gaat om een fijne of brede punt, een ronde- of beitelpunt, vrijwel alle modellen van een bepaald type kunnen dankzij de universele inkten opnieuw worden gebruikt via één en hetzelfde flesje. Een bijkomend praktisch voordeel is dat er geen voorraad van allerlei navulunits hoeft te worden aangelegd.

Een schone zaak!

Navullen is een schone en probleemloze aangelegenheid, of het nu gaat om een druppel- of capillair navulsysteem. En ook nog eens snel.

Efficiënt en óók economisch

En tot slot is het navullen niet alleen vanuit milieuoogpunt een goede zaak; ook in de portemonnee zijn de voordelen voelbaar. Als de aankoop van nieuwe markers wordt vermeden of teruggedrongen door het aanschaffen van een navulsysteem, is niet alleen het milieu daarmee gediend, maar zijn er ook zeker financiële voordelen.

De navulsystemen van edding

Waarom twee verschillende systemen?

Het gebruikte navulsysteem is afhankelijk van het ontwerp van de marker. Een marker die bij het mondstuk kan worden losgedraaid, kan meestal via beide systemen worden nagevuld. Een niet schroefbare marker daarentegen moet worden nagevuld via het capillaire systeem. En uiteindelijk gaat het bij de keuze van het systeem vaak om persoonlijke voorkeuren.

Het capillaire systeem

Bij het capillaire systeem wordt de marker eenvoudigweg voor minstens een uur in het navulflesje geplaatst. Daarna is de marker weer klaar voor gebruik; schoon en probleemloos.

Het druppelsysteem

Bij het druppelsysteem wordt de marker bij het mondstuk losgedraaid en wordt de navulinkt met een pipet in de schacht gedruppeld. Na het dichtdraaien is de marker weer klaar voor gebruik. Snel en eenvoudig.

Een nieuwe doorstart met elke vulling. Stap voor stap:

  1. Marker bij het mondstuk openschroeven om het druppelsysteem te gebruiken OF - bij gebruik van het capillaire systeem - de geopende marker in het navulflesje zetten.
  2. Inkt in de schacht van de marker druppelen OF wachten tot het product zichzelf weer heeft gevuld in het capillaire navulflesje.
  3. Gevulde marker weer dichtschroeven bij het mondstuk OF de gevulde marker uit het navulflesje nemen en de dop weer op de marker plaatsen.
  4. En dan weer verder schrijven!

Jouw bijdrage aan de recyclingkringloop

Recycle box voor lege markers bestellen

Is navullen geen optie? Geen enkel probleem! In het geval dat markers volledig zijn opgebruikt, stellen wij gratis recycle boxen ter beschikking aan geïnteresseerde bedrijven, overheidsinstanties, scholen, congrescentra en andere instellingen. En zo kunnen afgedankte markers terug worden gebracht in het recycling proces.

edding EcoLine

Green Brands Award

Succes wordt beloond!

Voor de vierde keer op rij is de edding EcoLine serie in maart 2021 door de internationale merkenmarketingorganisatie GREEN BRANDS onderscheiden als "groen merk". Ons Green Brand-keurmerk draagt nu al drie sterren. De Award erkent ecologisch duurzame merken die aan de toenemende bewustwording en behoefte van het publiek beantwoorden om duurzamer te zijn, het milieu te beschermen en er een gezonde levensstijl op na te houden. Green Brands erkent merken voor hun inzet op de gebieden klimaatbescherming, duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.

De eerste Blauwe Engel in zijn klasse!

Onze edding 24 EcoLine highlighter

Als je vernieuwend met het milieu wil omgaan, zijn de oplossingen vaak in de natuur zelf te vinden. Bij edding hebben wij al het mogelijke gedaan om het meest milieuvriendelijke product in zijn categorie te ontwikkelen. Zo gebruiken we voor onze edding 24 EcoLine highlighter overwegend hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld suikerriet. En daarvoor zijn wij nu onderscheiden met het milieukeurmerk 'Blauwe Engel'. Als eerste van alle highlighters!