RoHS: de richtlijn begrijpen

Wat is RoHS?

RoHS is een richtlijn van de Europese Unie over de productie van elektronica en andere elektronische apparaten. In het bijzonder beperkt RoHS, "Restriction of Hazardous Substances" Engels voor de beperking van gevaarlijke stoffen, het gebruik van tien gevaarlijke materialen die vaak voorkomen in elektrische en elektronische apparaten en goederen. Dit betekent dat elk betrokken elektronisch product dat na 1 juli 2006 op de markt kwam, moet voldoen aan de RoHS normen. Het doel van de richtlijn is dubbel: enerzijds de vervuiling verminderen en milieuschade voorkomen die veroorzaakt wordt door de materialen - zoals dat kan voorkomen tijdens de recyclage of de afvalverwijdering van de producten in kwestie - en anderzijds de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan deze materialen verminderen.

RoHS is direct van toepassing op elk bedrijf dat van plan is om rechtstreeks elektronische en elektrische producten te verkopen, te distribueren of te produceren in de EU. Bovendien is het ook indirect van toepassing, bijvoorbeeld als een bedrijf dergelijke producten verkoopt aan een derde partij die in de EU distribueert. Aangezien het een richtlijn is, in plaats van een verordening, is de RoHS wettelijk bindend voor alle EU-lidstaten. Hierdoor is de RoHS richtlijn ook van toepassing in Nederland, maar laat de richtlijn enkele verschillen in implementatie en handhaving toe.

De belangrijste feiten over de RoHS richtlijn

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) marking on a box with electronic product

Het naleven van RoHS: verantwoordelijkheid en handhaving

De naleving van de richtlijn heeft betrekking op elektrische en elektronische apparatuur die in de EU op de markt wordt gebracht en niet specifiek op de productie. Dit betekent dat een elektrisch of elektronisch product dat de beperkte materialen bevat, pas in strijd is met de RoHS wanneer het in de EU wordt gedistribueerd of verkocht. Daarom ligt de verantwoordelijkheid om aan de RoHS te voldoen ook bij de retailer en importeur van het product, niet alleen bij de fabrikant.

Fabrikanten, distributeurs en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur moeten zich aan bepaalde documentatie- en etiketteringsnormen houden om aan te tonen dat ze aan de RoHS norm voldoen. Dit geldt ook voor de etikettering van producten die binnen het bereik van de RoHS richtlijn vallen en tegelijk het CE-keurmerk dragen, dit geeft aan dat ze ook voldoen aan een reeks andere gezondheids- en veiligheidsnormen. Bovendien moeten zij per product een conformiteitsverklaring voorleggen, waarin staat dat het geen enkele van de beperkte stoffen bevat die in de richtlijn worden genoemd.

De naleving van de RoHS richtlijn wordt op nationaal niveau bestraft door de handhavingsautoriteiten en de gevolgen kunnen dus aanzienlijk verschillen tussen de lidstaten van de EU. Meestal gaat het echter om een boete voor het niet naleven van de richtlijn.

Andere interessante onderwerpen

Meer informatie over RoHS productgroepen

Kijk hier voor meer informatie over de gecertificeerde productgroepen die onder de RoHS-richtlijn vallen, van consumentenelektronica tot apparaten, en over de reden waarom ook niet-elektrische producten onder de RoHS richtlijn kunnen vallen.

edding Tech compact printers

edding Tech compact printers

Leer meer over onze industriële compacte printers - ideaal voor het snel, efficiënt en betrouwbaar printen op productielijnen.