RoHS: Yönerge ve Uygunluğu Kavramak

RoHS yönergesi nedir?

RoHS elektronik cihaz imalatına ilişkin bir Avrupa Birliği yönergesidir. RoHS yönergesi – Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması – elektrikli ve elektronik cihaz ve mallarda (EEE) yaygın olarak bulunan tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlar. Bu, 1 Temmuz 2006 tarihinden sonra piyasaya sürülen tüm elektronik ürünlerin RoHS uygunluk belgesine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Yönergenin iki amacı vardır: Çevre kirliliğini azaltarak sınırlandırılmış maddelerin geri dönüşüm ya da atık tasfiyesi gibi işlemler sırasında yol açtığı hasarı önlemek ve bu maddelere maruz kalma halinde oluşabilecek sağlık risklerini en aza indirgemek.

RoHS, AB sınırları içerisinde doğrudan elektronik ve elektrikli ürünler satma, dağıtma ya da imal etme niyetinde olan tüm işletmelere uygulanır. Ayrıca bir işletmenin AB sınırları içerisinde dağıtım yapan üçüncü kişilere bu ürünleri satmasında olduğu gibi dolaylı olarak da uygulanır. Mevzuattan ziyade bir yönerge olması dolayısıyla, RoHS, uygulamada bazı değişiklikler ile birlikte tüm AB üyeleri için geçerlidir.

RoHS yönergesine ilişkin önemli bilgiler

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) marking on a box with electronic product

RoHS uygunluk belgesi: Sorumluluk ve uygulama

Yönergeye uygunluk, özel olarak imalattan ziyade, AB piyasasına sürülen EEE ürünler (elektrikli ve elektronik cihazlar) ile ilgilidir. Başka bir deyişle, sınırlandırılmış madde içeren bir elektrik ya da elektronik ürünü AB sınırları içerisinde dağıtıldığında ya da satıldığında RoHS yönergesini ihlal etmiş olur. Dolayısıyla ürünün yalnızca imalatçısı değil, perakendeci ve ithalatçısı da RoHS yönergesine uyma yükümlülüğündedir.

EEE ürünlerinin (elektrikli ve elektronik cihazlar) imalatçıları, dağıtıcıları ve ithalatçıları yönergeye uygun hareket etmek adına belirli belgeleme ve etiketleme standartlarına bağlı kalmak zorundadır. Bu, RoHS kapsamındaki ürünlerin CE işareti ile etiketlenmesi işlemini kapsar ve ürünün böylelikle bir dizi diğer sağlık ve güvenlik standardına uygun olduğunu da gösterir. Buna ek olarak imalatçı, dağıtıcı ve ithalatçılar her bir ürün için “Uygunluk Beyanı” ibraz ederek ürünün yönergede belirtilen sınırlandırılmış maddelerin hiçbirini içermediğini belirtmek zorundadır.

RoHS yönergesine uyulmaması durumunda kişiler kanun yürütme organlarınca ulusal tabanda cezalandırılır. Dolayısıyla yönergeyi ihlal etmenin sonuçları AB üye ülkeleri arasında önemli oranda fark gösterir. Ancak genel olarak yönerge ihlali para cezası ile sonuçlanır.

İlginizi çekebilecek konular

RoHS ürün grupları hakkında daha fazla bilgi

Tüketici elektroniğinden aletlere, RoHS yönergesi kapsamındaki onaylı ürün grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve elektrikli olmayan maddelerin hangi koşullarda bu kapsama dahil edilebileceği hakkında fikir sahibi olmak için tıklayın.

edding Tech compact printers

edding Tech kompakt yazıcılar

Üretim hattı malzemeleri üzerine hızlı, etkili ve güvenli baskı için ideal olan endüstriyel kompakt yazıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.