edding’in hava şartlarına dayanıklı markörleri

Markörlerin hava şartlarına dayanıklılığının testi

Söz konusu olan ister bir saksının üzerindeki süsler, ister depodaki bir çelik külçenin üzerindeki işaretleme olsun, dışarıda hava ve suya maruz kalan yüzeylerdeki mürekkebin bu etkenlere mukavemet göstermesi beklenir. Bugün koyulan işaretin daha sonraki haftalarda da okunur olması gerekir. Bu nedenle, kişisel kullanımlarımız ve profesyonel uygulamalarda kullandığımız kalem ve markörlerin mürekkebinin suya ve ışığa dayanıklı olması büyük önem taşır.

edding’in suya dayanıklı markörleri, hava etkenlerine dayanıklılığının sınandığı sıkı testlerden geçirilirler. Karşı koymaları istenen hava şartları, özel bir hava etkisini ölçme makinesi ile DIN spesifikasyonlarına uygun olarak simüle edilir. Bu testte kullanılan su, destilize edilmiş sudan daha da temiz olan bir sudur. Test, laboratuvar ortamında tekrarlanabilen bir testtir ve makinenin sensörlerinin test boyunca sağlam ve işler durumda kalmasına özen gösterilir. Deneye alınan örneklerin testi 1.000 saat sürer,makine koşullarında bu 1 yıla denk gelir. Her 250 saatte bir örneklerde herhangi bir değişiklik meydan gelip gelmediği kontrol edilir. Hava şartlarının etkisini ölçen bu testlere, müşterilerimizin dış ortamlarda kullanacağı ürünler tabi tutulur.

Hava şartlarına dayanıklı markörlerimize uygulanan testler hakkında daha fazla bilgi

edding 950 industry painter white mark on stone

Bir markörün hava şartlarına dayanıklı olduğu nasıl belirlenir?

Hava şartlarına dayanıklılık testleri, hızlandırılmış hava etkileri simülasyon makineleri ile önceden programlanmış standartlar kullanılarak yapılır. Makine,

  • ışın konsantrasyonu
  • sıcaklık
  • bağıl nem
  • spreyleme

gibi tüm gerekli parametreleri kullanır.

Markörlerin hava şartlarına dayanıklılık testi DIN EN ISO 16474 standartının belirlediği koşullara uygun olarak yapılır. Bu test koşullarının yerine getirilmesinde hava etkileri simülasyon makinesinin katkıları büyüktür; makine istenen ayarlar için gerekli olan parametreleri uyarlar.

Açık havada çalışan usta ve kalifiye elemanlar, kargo konteynırlarını, kutu veya kasalarını işaretlemek zorunda olan tüm meslek mensupları metal, ahşap veya cam yüzeylere yaptıkları işaretlemelerin uzun süreler kalıcı olacağından emin olmak isterler. Çok ciddi koşullar altında yapılan testler, edding suda silinmeyen, markör ve kalemlerinin güvenle kullanabileceğinin teminatıdır. İşaretlemeler her türlü hava şartında ve çok farklı yüzeylerin üzerinde uzun süreler kalıcı olurlar.

Diğer ilginç edding konuları

edding 950 industry painter blue marks on rusty metal

edding 950 endüstri markörü

Silinmeye dayanıklı ve kapatma gücü yüksek edding 950 endüstri markörü, su altında gemileri işaretlemeleri gereken profesyonel dalgıçlar tarafından kullanılır. Markörün çok uzun süreler kalıcı ve ışığa ve hava etkilerine dayanıklı mürekkebi, hemen hemen tüm yüzeylerde kullanmaya elverişlidir. Yüzeylerin pürüzlü, kirli, paslı ve ıslak olması markörün performansını etkilemez.

edding 750 paint marker white marks on metal

edding 750 tam örtücü boya kalemi

Çok yönlü edding 750 tam örtücü boya kalemi; plastik, metal ve cam gibi birçok yüzeyde kullanılabilir, kalıcı ve yüksek ısılara dayanıklıdır. 14 rengi mevcuttur. Suya dayanıklı, kapatma gücü yüksek mürekkebi koyu renk ve saydam yüzeyler üzerinde de görünülürlüğünü korur.