Endüstri alanındaki maskeler

FFP maskelerinin endüstri alanında kullanmalarını nedeni

FFP maskeleri, farklı endüstri kollarında havada bulunan sağlığa zararlı maddelerden korunmak için kullanılmaktadır.

Maskeler metal sanayinde, kaynak veya kesim yapılırken oluşan çeşitli tür metal dumanı, kıvılcımları ve tozlarının solunum yollarına girmesini önlemek için kullanılır. Ama FFP maskeleri aynı şekilde inşaat, atık bertarafı veya ziraat çalışma alanlarında da kullanılmaktadır, çünkü duman, damlacık, toz ve kıvılcımın katı ve sıvı zerreciklerine karşı da koruma sunarlar.

FFP maskeleri sağlık açısından tehlikeli olan bakteri veya virüs gibi hastalık oluşturucu mikroplardan da korudukları için, sağlık alanında hizmet sunan personel tarafından da kullanılır. Zerrecikleri filtreleme özelliğine sahip en fazla kullanılan FFP maskelerininFFP1, FFP2 ve FFP3 sınıfları mevcuttur. Yüksek koruma sınıfı, maskenin havadaki tehlikeli maddeleri daha etkin bir şekilde filtrelemesini ve maskenin sızıntı yapabileceği tüm yerlerde daha düşük bir toplam geçirgenlik göstermesini sağlar. FFP3 maskeleri, havada bulunan 0,6 μm büyüklüğündeki zerreciklerin en az %99’unu filtreler ve toplam geçirgenliği maksimum %5’tir. FFP1 maskelerine bakıldığında, bunlar havadaki aynı büyüklükteki zerreciklerin %80’ini filtrelerken toplam geçirgenlikleri maksimum %25’tir. Bu şekilde yüksek bir sınıfa ait FFP maskeleri, sağlığa zararlı maddelerin bulunduğu ve zararlı madde konsantrasyonunun daha yüksek olduğu ortamlarda kullanılır. Ventilsiz FFP maskeleri, hem içine çekilen hem de dışarı verilen havayı filtreleyerek, maskeyi takanı olduğu gibi etrafındaki diğer insanları da korur.

Maskenin koruma sınıfı ve tekrar kullanılabilirliği maskenin gövdesi üzerinde gösterilir. Üzerinde “R” (reusable = tekrar kullanılabilir) işareti olan FFP maskeleri dezenfekte edilerek (üreticinin talimatlarına bakınız) tekrar kullanılabilir. “NR” (non reusable = tekrar kullanılamaz) işareti, maskenin bir vardiya kullanıldıktan sonra atılması gerektiğini belirtir.

Maskeler, koruma sınıfının yanısıra başka bir takım özellikleriyle de farklılıklar gösterir. Örneğin maskeler daha az soluma direnci gösteren ve daha fazla konfor sunan solunum ventili ile donatılmış olabilir ya da maskenin rahatsız edici kokulardan koruyan ek bir karbon tabakası bulunabilir.

“FFP maskelerinin” yanısıra başka hangi tür maskeler vardır?

Maskeni işaretle

Covid 19 pandemisinin bir sonucu olarak, birçok şirket iş yerinde maske takılmasını öngördü. Şirketler böylece çalışanlarını koruma ve Covid 19 virüsünün iş yerinde yayılmasını önleme yönünde çaba sarfetmektedir. Daha önce sağlığa zararlı maddelerle doğrudan teması olmayanların da bir maske takması istenmektedir. Takılması istenen maskenin, gündelik maske mi, ağız-burun maskesi mi ya da bir FFP maskesi mi olması gerektiği şirkete göre değişmektedir.

Maskelerin karışmaması, herkesin daima kendi maskesini takması için, maskeleri birbirinden ayırt edebilmek çok önemli. Maskelerin dezenfekte edilmesi (bkz. DGUV [Almanya Yasal Kaza Sigortası] kuralı no. 3.2.8.1, der 112-190) mümkün olmadığı için, hijyenik nedenlerden dolayı maskelerin birbirinden ayırt edilebilmesi gerekmektedir. edding 8040 çamaşır kalemi ile isim ve soyismin maskenin üzerine yazılması gibi bir önlem, daha fazla emniyet sağlar.

İsim ve soyismin baş harflerinin veya ismin maskenin üzerine yazılmasında üç farklı yol izlenebilir (üreticinin talimatlarına dikkat edilmelidir). İşaretleme …

  1. maske bandının üzerine yapılabilir
  2. maskenin plastik ventilinin üzerine yapılabilir
  3. isim ve soyismin baş harfleri vb. bir parça yapışkanlı bandın (örneğin Leukosilk) üzerine yazılıp maskenin dış yüzüne yapıştırılabilir

Bu tür işaretlemelerin, tekrar kullanılabilir FFP maskelerin (“R” işaretli) ve tekrar kullanılamayan, ancak bir vardiya süresinde birden fazla defa çıkarılıp yeniden takılabilen FFP maskelerin (“NR” işaretli) üzerine yapılmasında fayda vardır. Gündelik maskelerde dış ve iç yüz genellikle birbirinden ayırt edilemediği için, maskenin tek tarafında yapılan bir işaretleme, daha önce dış yüz olarak kullanılmış ve bulaş potansiyeline sahip bu yüzün daha sonra iç yüz olarak ağzın üzerine takılmasını önler.

Robert Koch Enstitüsü, kullanılmış maskelerin daima aynı kişi tarafından kullanılmasını sağlamak, başka kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için maskelerin işaretlenmesini tavsiye etmektedir. edding 8040 çamaşır kalemi ile yapılacak küçük bir işaret iş yerinde çok daha fazla emniyet sağlar.

Diğer ilginç edding konuları

edding 8040 çamaşır kalemi

Maskenin üzerine yapılan işaret 95 °C’ye kadar yıkanmaya dayanıklı ve hemen hemen tüm kumaşların üzerinde kalıcıdır; doğal ve sentetik kumaşlara zarar vermez. Kalemin ince ucu yazılacak alan çok dar da olsa, kişisel işaretler yapmayı ve belirgin bir şekilde yazmayı sağlar. İşaretleme yapıldıktan sonra maske 95 °C’ye kadar bir sıcaklıkta yıkanmalıdır. Selülozdan yapılan FFP maskeleri ve cerrahi maskeler, filtre performansı önemli ölçüde azalacağından yıkanmamalıdır.

edding 4500 tekstil markörü

Hemen hemen tüm açık renkli tekstillerin üzerine edding 4500’ün 20 rengi ile çeşitli desenler yapılabilir ve boyanabilir. Kalemlerin su bazlı mürekkebi kokusuzdur, çabuk kurur ve ışığa son derece dayanıklıdır. Boya (buharsız) ütü ile sabitlendikten sonra 60 °C’ye kadar yıkanabilir. Maske ilk defa kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Selülozdan yapılan FFP maskeleri ve cerrahi maskeler, filtre performansı önemli ölçüde azalacağından yıkanmamalıdır.