Maski do stosowania w przemyśle

Dlaczego w zastosowaniach przemysłowych używa się masek FFP?

W różnych środowiskach przemysłowych maski FFP chronią przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami lotnymi.

W branży metalowej maski chronią układ oddechowy przed wszelkiego rodzaju dymami, iskrami oraz pyłami, które powstają na przykład podczas spawania lub cięcia. Maski FFP sprawdzają się jednak także w branży budowlanej, utylizacji śmieci czy rolnictwie, ponieważ zapewniają zabezpieczenie przed cząstkami stałymi i cieczami w formie dymu, kropelek, pyłu czy iskier.

Maski FFP stanowią także barierę dla patogenów takich jak bakterie i wirusy, przez co korzysta z nich także branża medyczna. Najczęściej wybierane maski FFP to maski przeciwpyłowe dostępne w klasach ochrony FFP 1, FFP 2 i FFP 3. Im wyższa klasa ochrony, tym większa zdolność maski do filtrowania szkodliwych substancji w powietrzu oraz tym niższy całkowity przeciek, który jest sumą wszystkich punktów nieszczelności maski. Mówiąc dokładniej, oznacza to, że maska FFP 3 filtruje co najmniej 99% cząstek o wielkości do 0,6 μm i dopuszcza przecieki do 5%, podczas gdy maska FFP 1 filtruje tylko 80% cząstek o tym samym rozmiarze i może mieć całkowite wycieki powietrza na poziomie do 25%. Dlatego maski o wyższej klasie ochrony FFP powinny być stosowane w środowiskach, gdzie obecne są substancje silniej szkodliwe dla zdrowia lub występujące w większym stężeniu.  Maska FFP bez zaworu wydechowego filtruje powietrze wdychane oraz wydychane, a przez to zapewnia ochronę osobie stosującej maskę oraz osobom z jej otoczenia.

Na masce oznaczane są klasy ochrony oraz informacje o możliwości ponownego użycia maski. Maski FFP oznaczone literą „R” (reusable) mogą być ponownie używane po przeprowadzeniu odpowiedniej dezynfekcji (zgodnie z instrukcjami producenta). Maski oznaczone „NR” (non reusable) należy zutylizować po zakończonej zmianie.

Poza klasą ochrony maski różnią się także innymi parametrami. Mogą być wyposażone w zawór wydechowy, który zapewnia niższy opór powietrza, a więc wyższy komfort. Mogą posiadać także dodatkowy filtr węglowy chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami.

Jakie inne typy masek poza FFP są dostępne?

Oznacz swoją maskę

W związku pandemią koronawirusa korzystanie z maski w miejscu pracy to nowy wymóg bezpieczeństwa wprowadzony w wielu firmach w celu ochrony pracowników i zapobieganiu rozprzestrzeniania wirusa. W maskach pracują nawet osoby, które wcześniej nie miały styczności z substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Pracownicy muszą stosować maseczki materiałowe lub maski FFP, w zależności od firmy.

Warto mieć możliwość odróżniania maseczek różnych osób, aby uniknąć pomyłek i przypadkowych zamian. Jest to również ważne z przyczyn higienicznych, ponieważ niemożliwe jest przeprowadzanie dezynfekcji (zob. art. 3.2.8.1 niemieckich przepisów o ubezpieczeniu wypadkowym (DGUV), 112-190). Na przykład dzięki markerowi do ubrań edding 8040 na masce można nanieść inicjały właściciela lub właścicielki, co zapewni dodatkowe bezpieczeństwo.

Maski można oznaczyć na trzy różne sposoby inicjałami lub imieniem użytkownika (zgodnie z instrukcjami producenta). Oznaczenie można umieścić:

  1. na gumkach
  2. na plastikowym zaworze wydechowym (jeżeli jest)
  3. na kawałku taśmy samoprzylepnej (np. Leukosilk) przyklejonym po zewnętrznej stronie maski (skrócone imię)

Zaleca się oznaczanie w ten sposób zwyczajnych materiałowych maseczek, masek FFP wielokrotnego użytku (oznaczonych jako „R”) oraz jednorazowego użytku („NR”, jeżeli są zdejmowane i zakładane wiele razy podczas jednej zmiany). Zewnętrzna i wewnętrzna strona maski są często trudne do odróżnienia, dlatego oznaczenie jednej strony zapobiega również przykładaniu do ust potencjalnie skażonej strony zewnętrznej.

Robert Koch Institute zaleca również oznaczanie masek w celu uniknięcia noszenia już używanych masek przez inne osoby. Niewielkie oznaczenie markerem do ubrań edding 8040 może więc znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Więcej ciekawych informacji

edding 8040 marker do ubrań

Oznaczenia są odporne na pranie w temperaturze do 95°C i utrzymują się na prawie każdym materiale. Są także delikatne dla materiałów naturalnych i syntetycznych. Cienka końcówka pozwala na wykonanie dokładnego oznaczenia nawet na ograniczonej przestrzeni. Przed użyciem maskę najlepiej wyprać w temperaturze 95°C. Masek FFP i masek chirurgicznych wykonanych z celulozy nie wolno prać, ponieważ powoduje to znaczne zmniejszenie wydajności filtrowania.

edding 4500 marker tekstylny

Marker edding 4500 pozwala dekorować prawie wszystkie jasne tkaniny 20 różnymi kolorami. Tusz na bazie wody nie ma zapachu, szybko wysycha i jest odporny na działanie światła. Po utrwaleniu za pomocą żelazka (bez pary) tusz można prać w temperaturze do 60°C. Maseczkę należy wyprać w tej temperaturze przed pierwszym użyciem. Masek FFP i masek chirurgicznych wykonanych z celulozy nie wolno prać, ponieważ powoduje to znaczne zmniejszenie wydajności filtrowania.