Jeśli świat wygra, wszyscy wygramy!

Żyjemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W edding każdego dnia staramy się sprostać naszej odpowiedzialności za świat jutra. Niczym ciągła zielona nić, nasze wysiłki biegną przez różne etapy życia produktu edding w celu ciągłej poprawy naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku wynik jest większy niż suma poszczególnych części.

Dowiedz się więcej

EcoLine