Markery edding odporne na warunki atmosferyczne

Sprawdzanie odporności markerów na warunki atmosferyczne

Niezależnie od tego, czy chcesz ozdobić doniczkę czy oznaczyć stalowe bloki przechowywane poza magazynem, ważne jest, aby oznaczenia na powierzchniach narażonych na działanie warunków atmosferycznych były trwałe. Oznaczenia wykonane danego dnia często muszą być dobrze widoczne jeszcze przez wiele tygodni. W związku z tym bardzo ważne jest (zarówno w przypadku użytku osobistego, jak i profesjonalnego), aby w markerach i pisakach odpornych na warunki atmosferyczne stosowany był tusz odporny na wodę i światło.

Markery edding odporne na warunki atmosferyczne przechodzą rygorystyczne testy, mające na celu zweryfikowanie ich odporności na warunki atmosferyczne. Wewnątrz specjalnej maszyny symuluje się warunki pogodowe, zmieniające się w przyspieszonym tempie, zgodnie ze specyfikacjami DIN. Do przeprowadzenia tego testu wykorzystuje się ultraczystą wodę – czystszą od wody destylowanej. Test można powtórzyć w warunkach laboratoryjnych, a czujniki maszyny przez cały czas trwania badania pozostawione są bez zmian. Próbki bada się przez 1.000 godzin, co odpowiada okresowi 1 roku, i sprawdza je się co 250 godzin pod kątem zmian. Testom odporności na warunki atmosferyczne poddaje się produkty, które docelowo przeznaczone są do stosowania na świeżym powietrzu.

Więcej na temat testowania markerów odpornych na warunki atmosferyczne

edding 950 industry painter white mark on stone

W jaki sposób ustala się, czy marker jest odporny na działanie warunków atmosferycznych?

Aparaty starzeniowe umożliwiają badanie odporności na warunki atmosferyczne dzięki wykorzystaniu kilku zaprogramowanych norm, a urządzenie umożliwia ustawienie wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia badania parametrów, takich jak:

  • natężenie promieniowania,
  • temperatura,
  • wilgotność względna,
  • zraszanie.

Badanie markerów odpornych na działanie warunków atmosferycznych jest zgodne z wytycznymi w zakresie badań określonymi w normie DIN EN ISO 16474. Zastosowanie się do nich jest możliwe dzięki wykorzystaniu aparatu starzeniowego, którego parametry można dostosować do określonych warunków.

Dla pracujących na świeżym powietrzu rzemieślników i osób zajmujących się rękodziełem oraz dla każdego, kto musi na świeżym powietrzu oznaczać np. kontenery czy skrzynie przeznaczone do wysyłki, zasadnicze znaczenie ma wysoka trwałość oznaczeń wykonywanych na powierzchniach metalowych, drewnianych i szklanych. Markery i pisaki edding odporne na warunki atmosferyczne poddawane są niezwykle rygorystycznym badaniom, co gwarantuje ich trwałość na większości powierzchni w niemal każdych warunkach atmosferycznych.

Więcej ciekawych informacji

edding 950 industry painter blue marks on rusty metal

marker przemysłowy edding 950

Odporny na rozmazywanie i mocno kryjący marker przemysłowy edding 950 często wykorzystywany jest przez zawodowych nurków do znakowania statków pod powierzchnią wody. Jest to możliwe, ponieważ ten permanentny, niezwykle trwały, odporny na światło i warunki atmosferyczne marker można stosować na niemal każdej powierzchni – nawet szorstkiej, zabrudzonej, zardzewiałej czy mokrej.

edding 750 paint marker white marks on metal

marker olejowy edding 750

Marker olejowy edding 750, którym można pisać po wielu różnych powierzchniach, między innymi po plastiku, metalu i szkle, jest nie tylko permanentny, odporny na działanie wysokich temperatur i warunków atmosferycznych, ale dodatkowo dostępny w 14 różnych kolorach. Mocno kryjący i wodoodporny tusz jest dobrze widoczny nawet na ciemnych i przezroczystych powierzchniach.