Produkty i przybory do pomieszczeń sterylnych

Dlaczego w pomieszczeniach sterylnych konieczne jest używanie specjalnych produktów?

Pomieszczenia sterylne projektowane są z myślą o minimalizacji zanieczyszczeń. Na przykład maksymalna dopuszczalna liczba cząstek o wielkości 0,5 µm lub więcej w pomieszczeniach o klasie czystości ISO 5 wynosi 3520 na metr sześcienny powietrza, natomiast w zwykłym biurze takich cząstek w każdym metrze sześciennym są miliony. Aby utrzymać odpowiedni poziom sterylności, pracownicy muszą przestrzegać surowych reguł postępowania, a urządzenia i materiały, których używa się w pomieszczeniach sterylnych, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby uwalniały jak najmniej cząstek. Z papieru używanego na co dzień w naturalny sposób odrywają się pojedyncze włókna, podczas pisania ołówkiem uwalniają się cząstki grafitu (potencjalny przewodnik), a tradycyjny tusz stosowany w długopisach jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń jonowych. Ponieważ w pomieszczeniach sterylnych nie można stosować produktów codziennego użytku, konieczne jest korzystanie z materiałów przeznaczonych specjalnie do takich pomieszczeń.

Odpowiednie zaopatrzenie pomieszczeń sterylnych w specjalistyczne przybory jest niezbędne do spełnienia wymogów zarówno norm przemysłowych, jak i standardów ISO 14644-1, odnoszących się do pomieszczeń sterylnych poszczególnych klas. Dla każdej z dziewięciu klas ISO (gdzie ISO-1 to klasa najwyższej czystości) istnieje odrębny zestaw przepisów regulujących, w jaki sposób pomieszczenie powinno być zaprojektowane, jakich urządzeń można w nich używać i jakimi zasadami postępowania należy się kierować, aby utrzymać właściwy dla danej klasy poziom cząstek zawieszonych w powietrzu.

Przydatne produkty do pomieszczeń sterylnych dostosowane do różnych klas ISO

HEPA Filter Leak Test of Technician Clean room

Jak przeprowadza się testy pomieszczeń sterylnych?

Istotne jest, by pomieszczenie sterylne było regularnie (co rok lub co pół roku) poddawane stosownym testom, mającym zagwarantować jego zgodność z wymogami przypisanej mu klasy czystości według normy ISO 14644-1. Testy pomieszczeń sterylnych pozwalają ustalić, czy systemy wentylacji i filtracji działają prawidłowo, to znaczy w taki sposób, aby ilość cząstek zawieszonych w powietrzu nie przekraczała określonej wartości maksymalnej.

Testy pomieszczeń sterylnych koncentrują się w znacznej mierze na sprawdzeniu, czy system wentylacyjny działa prawidłowo. Ważne jest nie tylko, aby powietrze doprowadzane do pomieszczenia sterylnego i z niego odprowadzane było odpowiednie, ale także, aby utrzymany był jego prawidłowy przepływ w samym pomieszczeniu oraz pomiędzy poszczególnymi strefami.

Filtry HEPA i ULPA również badane są pod kątem nieszczelności, a razie ich wykrycia sprawdza się, czy nieprzefiltrowane powietrze nie przedostaje się do pomieszczenia sterylnego.

Na końcu wykonuje się pomiar cząstek unoszących się w powietrzu za pomocą specjalnych liczników, w których do pomiaru wielkości i ilości cząstek na metr sześcienny stosuje się zasadę rozpraszania światła.

W zależności od wymogów przemysłowych dotyczących pomieszczenia sterylnego przeprowadza się więcej testów, które mają zagwarantować, że pomieszczenie spełnia wymagania normy. Bada się m.in, temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu czystym, a także poziom drgań, hałasu i światła. Jeżeli w takim specyficznym środowisku stosuje się jakieś produkty, również je należy poddać odpowiednim testom. Na przykład marker edding 8011 do pomieszczeń sterylnych został przebadany przez zewnętrzny instytut pod kątem uwalniania gazów i możliwości usunięcia go z powierzchni. Pod względem czystości powietrza kolor czarny zaklasyfikowany został, według normy ISO 14644-1, do klasy 2, a niebieski do klasy 3. Również inne produkty przeznaczone do użytku w pomieszczeniach sterylnych muszą zostać poddane takiemu testowi.

Więcej ciekawych informacji

edding 8011 cleanroom marker blue

marker edding 8011 do pomieszczeń sterylnych

Ten marker został zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach sterylnych klasy ISO-2 i ISO-3. Marker edding 8011 z zaokrągloną końcówką o szerokości 0,6 mm, nieposiadający żadnych metalowych części ani etykiet, uwalnia minimalną ilość zanieczyszczeń, takich jak pył, cechuje się odpornością na działanie wody i rozmazywanie i jest wyposażony w wygodną zatyczkę z klipsem.

edding 8014 laboratory marker mark on glass

marker laboratoryjny edding 8014

Certyfikowany przez niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego (TÜV) marker laboratoryjny edding jest odporny na ekstremalne temperatury (od -183°C do +500°C) oraz na wodę i światło, dzięki czemu stanowi niezawodne narzędzie do stosowania w środowisku laboratoryjnym.