Zarządzanie jakością: Jak to działa?

Jak utrzymać wysoką jakość

Czym dokładnie jest zarządzanie jakością? W prostych słowach, polega ono na zapewnieniu wysokiego poziomu jakości każdemu produktowi, usłudze, procesowi oraz organizacji jako całości. Zarządzanie jakością i jego proces sprowadza się do czterech podstawowych aspektów: planowania, zapewniania jakości, kontrolowania i ciągłego ulepszania.

 • Przygotuj wszystkie cele i standardy na etapie planowania
 • Realizuj działania niezbędne do zapewnienia osiągnięcia celów
 • Przestrzegaj zasad w celu utrzymania niezawodności i integralności
 • Poprawiaj nie tylko produkty i usługi, ale także metody ich wytwarzania

Kiedy klienci korzystają z produktów lub usług, oczekują, że ich wymagania zostaną spełnione w takim samym stopniu za każdym razem. Definicje zarządzania jakością sprowadzają się więc do tego, żeby nigdy nie zawieść oczekiwań klienta

Zarządzanie jakością: Podstawowe zasady

Quality, Performance, Efficiency, Buisness, Process written on gear wheels

Jak przedsiębiorstwa mogą w sposób zrównoważony stosować zarządzanie jakością

Firmy powinny wprowadzić dedykowane programy zarządzania jakością z konkretnymi strategiami i rutynowymi sesjami szkoleniowymi dla wszystkich pracowników. Niezbędne jest również określenie celu i harmonogramu realizacji tych strategii oraz dążenie do uzyskania informacji zwrotnych od klientów, aby wiedzieć, co działa, a co wymaga poprawy.

 • Utrzymywanie niezmiennie wysokiej jakości wszystkich produktów i procesów
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników, klientów i dostawców w celu zapewnienia wszechstronnego wysiłku
 • Zachęcanie do komunikacji międzydziałowej, tak, by wszyscy działali zgodnie z jednym planem
 • Upewnianie się, że potrzeby i wymagania klientów są zaspokajane
 • Ciągłe dążenie do poprawy metod sprzedaży, technik produkcji, dobrego samopoczucia pracowników i ogólnego wzrostu
 • Upewnianie się, że żadne zasoby oraz czas się nie marnują
 • Kontynuowanie pielęgnowania relacji biznesowych i rozszerzania działalności operacyjnej
 • Poświęcanie odpowiedniego czasu i dbałości, w celu zapewnienia podejmowania decyzji biznesowych na przyszłość w oparciu o konkretne, wiarygodne dane
 • Upewnienie się, że każdy, kto korzysta z produktu lub usługi, ma pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenia

Więcej interesujących informacji

Stacked hands

Zapewnianie jakości i zarządzanie jakością w edding

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób firmy sprawdzają potencjalne problemy jeszcze zanim się one pojawią, oraz jak ogólne zarządzanie jakością utrzymywane jest w całym przedsiębiorstwie. Firma zawsze powinna upewniać się, że wszystko, co związane z produktem lub serwisem spełnia wszelkie normy i zapewnia odpowiednią jakość.

edding 8011 cleanroom marker black

Badanie odporności na warunki atmosferyczne

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób markery Edding poddawane są testowi odporności na warunki atmosferyczne. Klienci używają naszych produktów na różnych powierzchniach, które często muszą wytrzymać wiele warunków pogodowych. Próbki poddawane są eksperymentom i w razie potrzeby wprowadzone zostają odpowiednie zmiany, by finalnie zapewnić najwyższy poziom jakości.