RoHS: Zrozumienie dyrektywy i zgodności

Co to jest RoHS?

RoHS jest dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą produkcji urządzeń elektronicznych i elektrycznych . W szczególności dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ogranicza stosowanie dziesięciu materiałów niebezpiecznych powszechnie występujących w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W praktyce oznacza to, że każdy produkt, który trafił na rynek po 1 lipca 2006 r., musi spełniać wymogi RoHS. Cel dyrektywy jest dwojaki: zmniejszenie zanieczyszczenia i zapobieganie szkodom spowodowanym dla środowiska przez materiały podlegające ograniczeniom, na przykład podczas recyklingu lub usuwania odpadów, oraz zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na nie.

RoHS ma zastosowanie w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, które zamierzają bezpośrednio sprzedawać, dystrybuować lub produkować produkty elektroniczne i elektryczne w UE. Ponadto ma ono również zastosowanie pośrednie, na przykład w przypadku, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje takie produkty stronie trzeciej, która prowadzi dystrybucję w UE. Ponieważ jest to dyrektywa, a nie rozporządzenie, RoHS jest prawnie wiążący dla wszystkich członków UE, ale dopuszcza pewne różnice we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów.

Dyrektywa RoHS: kluczowe informacje

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) marking on a box with electronic product

Zgodność z dyrektywą RoHS: odpowiedzialność i egzekwowanie przepisów

Zgodność z dyrektywą dotyczy produktów, które są wprowadzane na rynek UE, a nie konkretnie ich produkcji. Oznacza to, że produkt elektryczny lub elektroniczny, który zawiera materiały objęte ograniczeniami, narusza dyrektywę RoHS dopiero po jego dystrybucji lub sprzedaży w UE. Dlatego odpowiedzialność za zgodność z dyrektywą RoHS spoczywa również na sprzedawcach detalicznych i importerach produktu, a nie jedynie na producencie.

Producenci, dystrybutorzy i importerzy produktów elektronicznych i elektrycznych muszą przestrzegać określonych norm dotyczących dokumentacji i etykietowania w celu wykazania zgodności. Obejmuje to znakowanie produktów w ramach dyrektywy RoHS znakiem CE, który oznacza również zgodność z szeregiem innych norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto należy wykazać deklarację zgodności dla każdego produktu, stwierdzającą, że nie zawiera on żadnej z substancji objętych ograniczeniami wymienionymi w dyrektywie.

Nieprzestrzeganie dyrektywy RoHS jest karane na szczeblu krajowym przez organy wykonawcze, a zatem konsekwencje mogą znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich UE. Zazwyczaj jednak nieprzestrzeganie przepisów karane jest grzywną.

Więcej interesujących informacji

Więcej informacji na temat grup produktów RoHS

Więcej informacji na temat certyfikowanych grup produktów objętych dyrektywą RoHS, od elektroniki użytkowej po urządzenia, oraz na temat tego, dlaczego produkty nieelektryczne również mogą być objęte dyrektywą.

edding Tech compact printers

Kompaktowe drukarki techniczne edding

Dowiedz się więcej o naszych kompaktowych drukarkach przemysłowych – idealnych do szybkiego, efektywnego i niezawodnego drukowania na liniach produkcyjnych.