Yeniden Doldurma

Kolayca yeniden doldurun. Kolayca sürdürülebilir olun.

Ne kadar çok edding markörü yeniden doldurulursa, o kadar az yeni markör üretilmesi gerekir, böylece doğal kaynaklar ve çevre korunur. Örneğin, üretimde plastik tasarrufu sağlanabilir ve atık miktarı azaltılabilir. En önemli katma değerlerden biri de yeniden doldurma özelliğidir; bu sayede mürekkep ve markörler kombine edilebilir. Ve son olarak, yeniden doldurmak ekonomiktir.