Araştırma ve geliştirme

Bizim için sürdürülebilirlik zihinde başlar

Sürdürülebilirlik konuları ürün geliştirme sırasında zaten dikkate alınmaktadır. Ürün için yenilenebilir hammaddeler veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılabilir mi? Ürünü yeniden doldurulabilir hale getirmek, uygun yeniden doldurma sistemleri sunmak ve hatta yedek uçlar sağlamak mümkün mü? Ürünün mümkün olduğunca uzun ömürlü olması en önemli öncelik olmalıdır. Malzeme tedarikçilerimizin Davranış Kurallarımıza uygun hareket etmesini sağlayabilir miyiz? Malzeme tedarikinde mümkün olan en düşük CO2 emisyonunu nasıl sağlayabiliriz?