Alkole dayanıklı kalem

Neden bütün mürekkepler alkole dayanıklı değildir?

Markörlerin mürekkepleri çok karmaşık kimyasal sıvılardan oluşur. Basitleştirerek anlatmak gerekirse, bileşimleri aşağıdaki şu maddeleri içerir:

  • çözücü madde
  • gerekiyorsa koruyucu madde
  • bağlayıcı madde
  • renk verici maddeler
  • veya pigment dispersiyonu

Mürekkebin özelliklerini bu içerik maddelerinin terkibi belirler. Bir edding’in alkole dayanıklı olup olmadığı büyük oranda çözücü maddeye bağlıdır.

Mürekkeplerde kullanılan çözücü madde genellikle alkol, su veya yağ bazlıdır. Çözücü madde, markörün içindeki mürekkebin sıvı kalmasını ve böylece sorunsuz bir yazma sonucu alınmasını sağlar. Herhangi bir malzemenin üzeri yazılırken çözücü madde uçar. Mürekkebin hangi hızla kuruyacağı, içindeki çözücü maddeye, kullanılan kağıdın veya camın yapıldığı malzemeye, nem ve benzeri gibi ortam koşullarına bağlıdır. Açık yüzeylere, yani işlenmemiş ahşap gibi emici yüzeylere yapılan bir işaretlemede, mürekkep malzemenin gözeneklerine işler ve mürekkep bir daha çıkmaz. Mürekkep kapalı yüzeylere, örneğin cam veya metal gibi işlenmiş yüzeylere tatbik edildiğinde, yüzeyde kalır ve kuruduktan sonra bağlayıcı madde mürekkebin yüzeye tutunmasını sağlar. Bu nedenle cam üzerine yapılan işaretlemeler çıkarılabilir.

Kurumuş bir işaret, işaretlemenin yapılmış olduğu mürekkebin içindeki aynı veya benzer çözücü madde ile çıkarılabilir. Bu yüzden alkole dayanıklı bir kalemin mürekkebi alkol bazlı değildir. Mürekkepler etanol veya izopropil alkol gibi alkol çeşitleri kullanıldığından ve su bazlı markörlerin mürekkebi otomatikman alkole dayanıklı olmadığından, bu husus oldukça karmaşıktır. Alkole dayanıklı bir mürekkep istendiğinde, bu dayanıklılığı en iyi şekilde edding 750 tam örtücü boya kalemlerinin mürekkebi gösterir.

Alkole dayanıklılık konusu hangi endüstri kolları için önemlidir?

Eşyalarını işaretle

Ofis, depo, laboratuvar, atölye, üretim bandı… Çalışma yerimiz neresi olursa olsun, artık hem kendimizi hem de diğer insanları salgından korumak için yeni davranış kuralları geçerli. Maske takmak ve diğer insanlarla aramızda fiziki mesafe tutmak gibi kuralların yanısıra, eşyaları ve yüzeyleri dezenfekte etmek de yeni normalimiz oldu. Dezenfeksiyon maddesi şişelerinin üzerine yapılacak işaretlemelerin alkole dayanıklı mürekkeple yapılması gerekir. Bu tür mürekkep, dezenfeksiyon maddesine karşı da dayanıklıdır ve örneğin edding 750 tam örtücü boya kalemlerinin içinde bulunur. edding 750 kalemleri dezenfeksiyon maddelerinin çoğuna karşı dayanıklıdır. Dezenfeksiyon maddesinin içerdiği maddelere bağlı olarak hobi sanat kaleminin mürekkebi de çözülebilir. Hobi sanat kalemlerinin mürekkebi örneğin bazı yağ ve greslere karşı dayanıklı değildir. 

Bundan başka, uzmanlar ve resmi daireler her çalışanın kendi kişisel ekipmanını kullanmasını tavsiye etmektedir. Ekipmanlar, çeşitli el aletlerinden ofis malzemelerine kadar birçok eşyayı kapsar, örneğin çalışırken her gün elimizden düşmeyen markörler de sayılan bu ekipmanların arasındadır.

Diğer ilginç edding konuları

edding 750 tam örtücü boya kalemi

Çok yönlü edding 750 tam örtücü boya kalemi; plastik, metal ve cam gibi birçok yüzeyde kullanılabilir, kalıcı ve yüksek ısılara dayanıklıdır. 14 rengi mevcuttur. Suya ve alkole dayanıklı, kapatma gücü yüksek mürekkebi koyu renk ve saydam yüzeyler üzerinde de görünülürlüğünü korur.

edding BMA 1 beyaz yazı tahtası spreyi

Beyaz yazı tahtasının, üzerine yazı yazma özelliklerini bozmadan esaslı bir şekilde temizlenmesi için mükemmel bir üründür. Beyaz yazı tahtası spreyi, edding beyaz yazı tahtası markörlerinin mürekkebi göz önüne alınarak özel olarak üretilmiştir; alkol bazlı diğer mürekkeplerin silinmesi için de kullanılabilir.