EcoLine

Voor de wereld van morgen! Om dagelijks iets terug te doen voor het milieu, streven wij sinds de introductie van de edding EcoLine serie ook op productniveau onze langetermijndoelen voor milieubescherming na. Naast de edding EcoLine highlighter met een dop en barrel gemaakt van minstens 90% hernieuwbare grondstoffen, omvat het assortiment permanente, whiteboard- en flipchart markers waarvan de gebruikte kunststof voor minstens 90% bestaat uit gerecycled materiaal.

Onderscheiden(d)!

Op 30 november 2020 is de EcoLine-serie bekroond met de Duitse onderscheiding ecodesign. Deze onderscheiding wordt sinds 2012 jaarlijks toegekend door het Duitse Ministerie van Milieu en de federale milieuautoriteit, in samenwerking met het International Design Center Berlin. ecodesign is een prijs voor onderscheidende ontwerpen van duurzame producten, dienstverlening en concepten. Het doel is om veranderingen te stimuleren die het milieu ontlasten ten aanzien van ontwikkeling en productie, maar ook consumentengedrag. Binnen een veld van in totaal 334 inzendingen sleepte EcoLine de onderscheiding in de categorie Product in de wacht!

Nu ook klimaatneutraal

Vanaf begin 2020 zijn de producten uit de EcoLine-serie in klimaatneutrale uitvoering leverbaar. De productie van deze duurzame serie vanuit het Duitse Bautzen is gecertificeerd volgens ISO 50001 en staat dus voor een energie-efficiënt productieproces. Om dat te waarborgen, is onder andere geïnvesteerd in nieuwe machines met kortere verwarmingstijden. Op die manier kon de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren, waar mogelijk, worden uitgesloten of gereduceerd. De - ondanks al deze maatregelen - onvermijdelijke CO2-emissies worden door edding gecompenseerd door de investering in een klimaatbeschermingsproject voor herbebossing in het Braziliaanse regenwoud.

edding is awarded Germany’s leading ecolabel for products and services

Onze edding 24 EcoLine highlighter

De eerste Blauwe Engel in zijn klasse!

Als je vernieuwend met het milieu wil omgaan, zijn de oplossingen vaak in de natuur zelf te vinden. Bij edding hebben wij al het mogelijke gedaan om het meest milieuvriendelijke product in zijn categorie te ontwikkelen. Zo gebruiken we voor onze edding 24 EcoLine highlighter overwegend hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld suikerriet. En daarvoor zijn wij nu onderscheiden met het milieukeurmerk 'Blauwe Engel'. Als eerste van alle highlighters !

Op de toekenning van het Blauwe Engel label kunnen we met recht trots zijn. Uiteindelijk wordt het belangrijkste milieukeurmerk van Duitsland voor producten en dienstverlening uitsluitend toegekend aan fabrikanten die zich aantoonbaar met hart en ziel inzetten voor de bescherming van grondstoffen, milieu en gezondheid.

Award for ecologically sustainable brands - Green Brands Award

Groen, groener, EcoLine!

Al voor de vierde keer op rij is de EcoLine-serie van edding door de internationale brandmarketing organisatie GREEN BRANDS onderscheiden als 'groen merk'. In dat verband ontving edding het bijbehorende keurmerk met drie sterren. Door middel van deze onderscheiding wordt de inzet van het merk voor klimaatbescherming, duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid gehonoreerd. GREEN BRANDS houdt zich bezig met milieuvriendelijke productie processen waarbij er voortdurend gekeken wordt naar het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en zij zetten zich nadrukkelijk in voor natuurbehoud, duurzaamheid en balans in de natuur.

Green planet

Milieubewust handelen. Dat kan ook op kantoor!

Marktonderzoek heeft aangetoond dat het voor meer dan 80% van de gebruikers bijzonder belangrijk is dat bedrijven verantwoord omgaan met grondstoffen. Dat sluit precies aan op onze visie. Vooral met edding EcoLine nemen wij graag het voortouw als het gaat om de bescherming van natuurlijke rijkdommen en de instandhouding van ons milieu. Daarom hebben we ons bij EcoLine altijd al consistent ingespannen voor het gebruik van gerecyclede materialen en hernieuwbare grondstoffen.

We kunnen de wereld niet in één dag veranderen. Toch zijn we er stellig van overtuigd dat we ook in ons dagelijks werk een kleine, maar actieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en eigentijdse insteek.

Oud wordt weer nieuw. Dankzij post-consumer recycling!

Door permanente Research & Development zijn wij er nu in geslaagd om post-consumer recyclingmateriaal voor onze producten te gebruiken. En zo transformeren wij lege yoghurtbekers, oude gieters en afgedankte emmers van kunststof in nieuwe grondstoffen voor onze producten. Deze post-consumer kunststoffen worden gewonnen uit plastic afval, dat afkomstig is van huishoudens of de industrie.

De permanent-, whiteboard- en flipchartmarkers uit onze EcoLine bestaan voor 83% uit deze post-consumer kunststoffen, en daarmee in totaal voor 90% uit gerecycled materiaal. Naast het duurzaam gebruik van materialen bespaart edding ook nog eens op de productie van nieuw materiaal.

edding EcoLine's green packaging concept

Groen, groen, en nog eens groen. Zelfs de verpakking!

Wij voeren ons beleid van verantwoord omgaan met grondstoffen over de gehele linie door; vanaf de productie tot en met de kant-en-klare markers en de verpakkingen, die consequent duurzaam zijn uitgevoerd. Bij de verpakkingen maken we absoluut geen gebruik van kunststof. Alle winkelverpakkingen van EcoLine bestaan voor 100% uit karton, zelfs de set- en blisterverpakkingen!

Omwille van het milieu besparen wij 126 ton CO2!

Dankzij het duurzame gebruik van post-consumer kunststof halen wij waarde uit plastic afval, dringen wij de productie van nieuwe materialen aanzienlijk terug en op die manier vermijden wij de uitstoot van maar liefst 126 ton CO2 per jaar!

Dat is bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 die een auto produceert die 15x rond de aarde rijdt.

Permanente markers

Highlighters

Whiteboard markers

Flipchart markers