Duurzaamheid

Écht geven om mensen, planeet en samenleving, en verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen handelen. Dat alles is diep geworteld in de kernwaarden van de edding Groep: pioniersgeest, empowerment, authenticiteit en echte betrokkenheid.

Al vanaf de introductie van de eerste edding permanent marker in 1960 zijn wij bewust pioniers en duurzaamheid is altijd al een wezenlijk onderdeel van onze organisatiecultuur geweest. Vandaag de dag vormt duurzaamheid de hoeksteen van onze profit-for-bedrijfsstrategie en die wordt enthousiast onderschreven door alle merken binnen de edding Groep.

Onze strategische koers is geïnspireerd op onze overkoepelende doelstelling: 'Wij steunen jou jezelf te zijn!' Wij streven naar een wereld waarin elk individu een stempel kan achterlaten en zorgen voor positieve verandering. Al onze inspanningen zijn erop gericht om een zinvolle en duurzame bijdrage te leveren en ervoor te zorgen dat iedereen zich op allerlei manieren vrij kan én mag uitdrukken.

Duurzaamheid staat centraal in onze visie op de toekomst. Wij zetten alles op alles om meerwaarde voor onze stakeholders te realiseren, waarbij we onze zaken op een verantwoorde wijze doen en onze positieve invloed op mensen en de planeet constant uitbreiden. Onze bestaansreden gaat nu verder dan het genereren van winst om de winst; het gaat erom dat we winst genereren voor de verbetering van onze gezamenlijke toekomst. Wij hebben deze veranderde denkwijze kortweg vervat in de term 'profit for'.

PROFIT FOR - Winst voor een betere toekomst

"Als een progressief familiebedrijf hebben wij onze verantwoordelijkheid altijd bijzonder serieus genomen, niet alleen voor onze eigen toekomst, maar ook voor de komende generaties. Wij zijn ons terdege bewust van de verreikende uitwerking van ons huidige handelen op de wereld van de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de rol van ondernemingen een transitie ondergaat; alleen degenen die werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet en het welzijn van mensen, hebben een toekomst en alleen via een aangepaste economie kunnen we een toekomst voor onze planeet waarborgen. 

Het is ons nadrukkelijke doel om pioniers te zijn; een rolmodel waaruit blijkt dat bedrijven kunnen zorgen voor positieve veranderingen. Daarom hebben we besloten om ons bedrijfsmodel radicaal te veranderen. Deze koerswijziging noemen we 'profit for'. Voor ons is het streven naar winst geen doel op zich, maar een onontbeerlijk middel om goed te doen."

Per Ledermann, CEO van de edding Groep
 

Duurzaam handelen op alle gebieden

Van nu af aan betekent winst onze kracht om impact te realiseren en actief bij te dragen aan de transitie naar een duurzame economie en samenleving. Met onze holistische benadering zorgen we voor een goede balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten.

Door verantwoord te handelen op economisch, milieutechnisch en sociaal gebied willen we de vrijheid van zelfexpressie waarborgen en de planeet beschermen voor toekomstige generaties.

Sociale impact

Volgens ons is er niets mooiers dan een groep kleurrijke mensen, waarin iedereen gelijk wordt behandeld, zich vrij voelt om zich te uiten en waarin diversiteit wordt gestimuleerd. Wij willen iets betekenen voor mensen die zichzelf durven te zijn en dat doen we door de vrijheid van zelfexpressie te beschermen en te bevorderen. Onze activiteiten binnen dit impactgebied zijn afgestemd op de volgende SDG's:
 

Ecologische impact

Bij al onze zakelijke afwegingen en handelingen houden we rekening met bescherming en behoud van de natuur. Voor ons betekent dit dat we ons zelfs nóg meer gaan concentreren op een combinatie van optimale prestaties en dito duurzaamheid. Wij zetten ons dan ook in voor een nadrukkelijke vergroting van onze positieve impact op het milieu en we zijn begonnen met het verantwoorden van onze eigen CO2e-emissies. Op basis van die inzichten hebben we onszelf nu tot doel gesteld om onze CO2e-emissies tot 2026 te verminderen met minstens 3.000 ton. Onze maatregelen binnen dit impactgebied zijn afgestemd op de volgende SDG’s:

Interne impact

Wij denken dat de weg naar het creëren van impact bij ons zelf begint. Daarom zorgen we ervoor dat alle medewerkers van de edding Groep hun talenten volledig kunnen ontplooien en, waar nodig, worden ondersteund om het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden onze medewerkers een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving, ondersteunen diversiteit & inclusie actief binnen de organisatie en bieden uitgebreide ontwikkelmogelijkheden, initiatieven voor welzijn en hulp in geval van nood.

Economische impact

Winst maken is essentieel om positieve veranderingen voor mensen en de planeet te stimuleren. Alleen als winstgevend bedrijf beschikken we over de middelen en invloed om te investeren in duurzame praktijken, innovatie en sociale initiatieven. Dankzij die winst kunnen we projecten financieren die zijn gericht op milieukwesties, sociale projecten ondersteunen en nieuwe technologieën ontwikkelen die het mondiale welzijn bevorderen. We zijn vastbesloten om zinvolle veranderingen door te voeren en een betere toekomst te realiseren door voorrang te geven aan winst met een doel.

Wij geloven vast in de overstap van een op concurrentie gerichte, naar een op samenwerking gestoelde mentaliteit en wij zijn actief op zoek naar partners met wie wij gezamenlijke doelen kunnen nastreven en samen nog meer impact kunnen creëren.

Ontdek onze verhalen

PCR aluminium

Goede zaken nog beter maken.

edding EcoLine markers

Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede materialen

edding retourbox

Verzamel eenvoudig lege markers en stuur ze terug

Navulinkt

Keer op keer op keer navullen!

Onze betrokkenheid

In mei 2022 is de edding Groep officieel toegetreden tot het UN Global Compact. In het UN Global Compact, dat is gebaseerd op 10 universele principes inzake eerlijke arbeidsvoorwaarden en op de Sustainable Development Goals, wordt de visie uitgedragen van een inclusieve en duurzame economie in het belang van alle mensen, gemeenschappen en markten. Nu, én in de toekomst.

De kern van dit initiatief is een document waarbij de ondertekenaars zich verplichten om diversiteit en waardering in de arbeidswereld te stimuleren. De edding Groep heeft het Charter Diversiteit ondertekend, aangezien wij diversiteit toejuichen en het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht leeftijd, etnische achtergrond en nationaliteit, gender en genderidentiteit, fysieke en mentale hoedanigheid, religie en wereldbeschouwing, seksuele geaardheid en maatschappelijke achtergrond.

Samen met de stichting :do, gesticht door Carl-Wilhelm Edding, een van de oprichters van ons bedrijf, werken wij mee aan de ondersteuning van de rechten van vluchtelingen en immigranten. Dit thema ligt ons na aan het hart, want de reden voor migratie is vaak gelegen in aantasting van het recht om te zijn wie je bent. Nadat de migratiebestemming is bereikt, is het recht op zelfexpressie echter ook nog vaak in het geding vanwege juridische belemmeringen en andere zaken, bijvoorbeeld taal en/of culturele barrières of beperkte rechten.

Beruf und Familie im Hansebelt
Als werkgever scheppen wij, waar mogelijk, de voorwaarden om de optimale balans tussen werken en leven te bereiken. Zo zijn wij een van de oprichters van gGmbH 'Beruf und Familie im Hansebelt', die diverse diensten aanbiedt die het gemakkelijker maken om werk en gezin te verenigen. Onze medewerkers in de regio Hansebelt kunnen dan ook profiteren van gratis noodopvang voor kinderen - thuis of op kantoor - en kinderopvang onder bijzondere omstandigheden.

Wij hebben ons in 2021 aangesloten bij dit ecosysteem voor familiebedrijven. Maschinenraum brengt de meest moedige en progressieve Duitstalige bedrijven - met in totaal meer dan 450.000 werknemers - bij elkaar om in verbinding te zijn en ervaringen, kennis, middelen en vaardigheden uit te wisselen. Binnen dit ecosysteem ondersteunen we elkaar op alle belangrijke transitiegebieden, bespreken we gezamenlijke uitdagingen en delen we best practices om te leren, te groeien en samen te bouwen aan de toekomst.

Laat je horen

Heb je een vraag over duurzaamheid binnen de edding Groep?