Veri koruma bildirimi

İşbu kişisel verilerin koruma bildirimi ile biz, edding international GmbH (bundan böyle: "edding"), web sitemize* yaptığınız ziyaretler sırasında hangi kişisel verileri topladığımızı, bunları nasıl kullanıldığımızı ve sizi veri toplama, depolama ve işleme eylemlerini etkilemek açısından sahip olduğunuz seçenekler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri toplama ve kullanımı

Hizmetlerimizi sunabilmek için verileri topluyor ve kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sunucu protokollerimiz geçici olarak alan adını veya bilgisayarınızın IP adresini, istemcinin dosya isteğini (dosya adı ve URL), HTTP yanıt kodunu ve bizi ziyaret etmek için geldiğiniz web sitesini kaydederler. İnternet oturumunuz sona erdikten sonra bu veriler silinir.

Verdiğimiz hizmetleri kullanıcı dostu ve daha etkili hale getirmek adına, web sitemizde çeşitli yerlerde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, kişisel verileri içermezler. Bu verilerin diğer veri kaynakları ile birleştirilmesi yapılmamaktadır. Tarafımızdan kullanılan çerezlerin çoğu, tarayıcı oturumunuzun bitiminden sonra silinmekte olan ve "oturum çerezleri" olarak adlandırılan çerezlerdir. Bu çerezler, işlemler için gerekmekte ve yalnızca bir işlem kimlik numarası içermektedir.

Çerezler, bilgisayarınıza herhangi bir hasar vermezler ve virüs içermezler. Ayrıca tarayıcınızı, bu çerezlerin kaydedilmemesini veya internet oturumunuz bittiğinde bu çerezlerin silinmesini ayarlama olanağınız bulunmaktadır. Ancak bunu yaptığınızda, web sitemizin tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı unutmayınız.

Kaldı ki verilerinizi sadece yasalar tarafından öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanmaktayız. Olası bir suistimalin (spam, virüs, solucan, vb.) tespit edilmesi ve arızaların giderilmesi amacıyla, IP adreslerini yedi gün boyunca kaydedilmiş olarak tutmaktayız.

2. Verilerin üçüncü şahıslara devredilmesi

Bazı verilerin sözleşme hükümleri ve yasal yükümlülükler nedeniyle üçüncü şahıslara devredilmesi gerekmektedir:

Harici hizmet sağlayıcı firmalara veri işleme amacıyla: Hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerimizin kişisel verileri ile temas etmesi, ancak veri işleme hizmeti bağlamında gerçekleşmektedir. Bu eylem, yasal açıdan açıkça öngörülmektedir (Alman Kişisel Verilerin Korunması Federal Kanunu, madde 11). edding, bu durumda da kişisel verilerinizin korunması bakımından sorumludur. Bu bağlamda hizmet sağlayıcı firma, tam anlamıyla yönergelerimiz doğrultusunda çalışmaktadır; şirketimiz bunu, yaptığımız sözleşmelerdeki katı düzenlemeler ve teknik ve organizasyonel önlemler yoluyla ve uyguladığımız ilave denetimler ile sağlamaktadır.

Yasal yükümlülükler nedeniyle: Belli bazı durumlarda, şirketimiz, verileri talep eden devlet kurumuna aktarmakla yasal açıdan yükümlü kılınmıştır. Bir mahkeme kararının tarafımıza ibraz edilmesinin ardından, Alman Telif Hakkı Kanunu, madde 101 uyarınca, telif hakları ve fikri mülkiyet hakları sahiplerinin telif hakkı ile korunan kendilerine ait eserlerin, internetteki dosya paylaşımı ortamlarında sunulması nedeniyle, talep etmeleri durumunda müşterilerimiz ile ilgili bilgi vermekle yükümlüyüz. Böylesi durumlarda verdiğimiz bilgiler, kullanıcı kimlik numarasını, talep edilen an itibariyle atanmış IP adresini ve biliniyorsa, müşterinin adı ve adresini kapsamaktadır.

Bunun haricinde, açıkça belirtmediğiniz veya yasal açıdan zorunlu olmadığı sürece, verileri üçüncü şahıslara devretmemekteyiz.

3. Kullanıcı davranışı analizi, örneğin reklam amacıyla

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, kullanıcı profillerini belli rumuzlar altında toplamaktayız. Bunları reklamcılık ve pazar araştırmalarına yönelik kullanabilmekteyiz. Bu verilerden yola çıkarak, kimliğiniz hakkında bir sonuca varmak mümkün değildir. Profil verileri, sizin şahsınızla ilgili ayrıntılı bilgiler ile ilişkilendirilmemektedir. Kullanıcı profillerinin oluşturulmasına her istediğiniz an itiraz edebilirsiniz.

EDDING web sitelerinde, etracker GmbH'nın (bundan sonra "etracker") teknolojileri ile pazarlama ve optimizasyon amaçlı kullanılmak üzere veriler toplanmakta ve depolanmaktadır. Bu verilerden anonim rumuzlar altında kullanıcı profilleri oluşturulabilmektedir. Bunun için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir web sitesini ziyaret eden kişinin kullandığı internet tarayıcısının önbelleğine yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet tarayıcısının tekrar tanınmasını sağlamaktadır. etracker teknolojileri ile toplanan veriler, ilgili kişinin bu konuda açık rızası olmadan, web sitesi ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak amacıyla kullanılamazlar ve rumuz taşıyıcısı üzerinden kişisel veriler ile birleştirilmezler. Veri toplama ve depolama işlemi, her istenildiği an geleceğe dönük olarak iptal edilebilmektedir.

edding web sitelerinde, Google Inc. şirketine ait Google Analytics adlı bir web analiz servisi kullanılmaktadır (bundan böyle "Google"). Google Analytics, "çerezler"den yararlanmaktadır; lokal terminale yerleştirilen bu metin dosyaları, kullanılmakta olan web sayfasının analizini mümkün hale getirmektedir. Web sitelerinin kullanımına ait ilgili çerez tarafından oluşturulan veriler, düzenli olarak ABD'de bulunan bir Google sunucusuna gönderilmekte ve orada saklanmaktadır. edding web sitelerindeki IP anonimleştirme özelliğinin ("IP maskeleme") etkinleştirilmesi sayesinde, söz konusu gönderimden önce IP adresiniz, Google tarafından AB üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomi Alanı'na taraf ülkelerde kısaltılmaktadır. Yalnızca istisnai durumlarda, IP adresiniz bir bütün olarak Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılmakta ve orada kısaltılmaktadır. Google, edding adına, çerezler üzerinden elde edilen bilgileri, web sitesinin kullanımını analiz etmek, web sitesinde gerçekleşen etkinlikler ile ilgili raporlar oluşturmak ve web sitesi kullanımı ve internet hizmetleri ile ilgili daha başka hizmetleri edding için sağlayabilmek amacıyla kullanmaktadır. Google Analytics tarafından tarayıcınızdan aktarılan IP adresiniz, Google'a ait diğer bilgiler ile bir araya getirilmemektedir. Kendi tarayıcınızda gerekli ayarları seçerek, çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca yukarıda bahsedilen verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz; bunun için yapmanız gereken, bu amaçla temin edilebilen bir tarayıcı eklentisini indirip, kurulumunu yapmak olacaktır. Tüm bunlara ek olarak edding, web sitelerimizin bir sonraki kullanımında verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleme işlevine sahip Opt-Out-Cookie de kullanıma sunmaktadır.

Google hizmetlerinin kullanımında kişisel verilerinizin gizliliği hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

4. Kullanılan sosyal medya eklentilerinde veri kontrolü

edding internet sayfalarından bazılarında, edding hizmetlerini arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza tavsiye edebileceğiniz sosyal medya iletişim ağlarına yönlendiren butonlar bulunmaktadır. Veri kontrolünün tamamen sizde kalabilmesi adına, bir sayfayı yüklediğinizde fiili sosyal medya eklentilerin yerlerinde ilgili işlevlerin göstermekteyiz (Facebook Like butonu, Google +1, Twitter butonu). Yalnızca resimlerinin yanındaki onay işareti üzerine tıkladığınızda, web sitesindeki ilgili sosyal eklentiler etkinleştirilerek veri alışverişi başlatılmaktadır. Bir tıklama ile eklentiyi etkinleştirdiğinizde, site operatörlerine şu veriler aktarılmaktadır:

  • IP adresi
  • Tarayıcı bilgileri ve işletim sistemi
  • Ekran çözünürlüğü
  • Kurulmuş tarayıcı eklentileri, örneğin Adobe Flash Player
  • Ziyaretçilerin geldiği yerler, bir linki takip edip geldiyseniz (yönlendiren)
  • Güncel sayfanın URL'i

Bu sayfadaki sosyal eklentilerin görüntülenmesi için gerekli onayınızı geleceğe dönük olarak geri çekebilirsiniz. Sayfa bir sonraki defa çağrıldığında, etkinleştirilmiş sosyal medya eklentilerinin yerlerine grileştirilmiş resimler görüntülenecek ve veriler aktarılmayacaktır.

5. Verilerin işlendiği ve veri güvenliğinin sağlandığı yer

Verilerinizin işlenmesi, prensip olarak Almanya'da gerçekleşmektedir. Bazı istisnai durumlarda, yasal açıdan izin verildiği sürece, verilerin işlenmesi yurt dışında da gerçekleşebilmektedir.

Yetkisiz erişim ve kötüye kullanılmasına karşı verilerinizi korumak için, bizler, Alman kanunları uyarınca, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemini almış bulunmaktayız.

6. Kaydedilmiş veriler, veri düzeltme, veri koruma bilgileri ile ilgili bilgilendirme, sorumlu kişi

Kaydedilen verilerin kapsamı, kökeni, bu verilerin alıcıları ve depolama işleminin amacı hakkında ücretsiz bilgi talep edebilirsiniz.

Her istediğiniz an yanlış verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Sorularınız, yorumlarınız, düzeltme istekleri ve/veya itirazlarınız için, veri koruma görevlisi aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz: datenschutz@edding.com