edding - Colofon

Verantwoording

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg
Tel: +49/4102/808-0
Fax: +49/4102/808-169
info@edding.de

 
Fiscaal nummer:DE 193304463
Handelsregisternummer:3029219833
Bevoegde rechtbank:B 2675 AH
Local court:Lübeck
Gevolmachtigd vertegenwoordiger:
:

Per Ledermann
Thorsten Streppelhoff

Sönke Gooß

Contactedding International GmbH
Inhoudelijk / technischinfo@edding.de
 

"edding" en "Legamaster" zijn gedeponeerde merken van edding Aktiengesellschaft. Geregistreerde handelsmerken en merknamen behoren toe aan de betreffende eigenaren. Inhoud en presentatie van de door edding AG gevoerde websites zijn auteurrechtelijk beschermd. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kan edding AG niet instaan voor de juistheid van de weergegeven informatie of voor permanente technische bereikbaarheid. In het bijzonder kan er niet worden ingestaan voor de inhoud van de extern gekoppelde websites. edding AG behoudt zich het recht voor om de inhoud en vormgeving van de door haar gevoerde websites zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.