Strateji

Şirket felsefemiz

Kurumsal sorumluluk, şirket felsefemizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur; durmaksızın devam eden bir iyileştirme süreci çerçevesinde daima geliştirilmeye devam eder.

Kurumsal sorumluluk, ilk günlerimizden beri şirket kültürümüzün içinde temel bir öğe olarak yer alır ve şirket stratejimizle sıkı sıkıya ilişkilidir. Kurumsal sorumluluğun şirketimize tutarlı biçimde entegrasyonunu yenilikçi ürünler için bir ilham kaynağı olarak değerlendirmekte, aynı zamanda geleceği garanti altına almak olarak da görmekteyiz. Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, şirketimizin tüm organizasyon katmanlarında örneğin Kurumsal Sorumluluk çalışma grubu, farklı uzman ekipleri gibi kurullar sosyal ve ekonomik sorumluluk konuları üzerinde çalışmalar yürütürler.

Bununla ilgili önemli düşünce ve fikirler Kurumsal Sorumluluk ilkelerimizde özetlenmiştir. Kurumsal Sorumluluk ilkelerimizin sorumluluk çatısı altında strateji, ürünler, çevre, şirket kültürü ve toplum olmak üzere beş eylem sahası yer alır.

2020 Stratejimizde, çağımızın değişimlerinin yanısıra, gün geçtikçe artan dijitalleşmenin, demografik dönüşümün ve aile ile işin el ele yürümesi alanındaki değişimlerin ışığında edding için önem taşıyan konuları ele almaktayız.

edding’de sorumluluk

Patricia Siebel, Head of CR Coordination at edding

Kurumsal Sorumluluk ekibimiz

Patricia Siebel, KS Koordinasyon Başkanı (sağda)

Christina Tarrach, KS Koordinatörü (solda)

Bizimle ilgili raporlar

ZUKUNFT.GLOBAL

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde çıkan “Magazin für Entwicklung und Zusammenarbeit” dergisi, bir makalesinde edding AG’nin gösterdiği kurumsal sorumluluğu haber yaptı (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).

OPI

Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerimiz hakkında bir makale (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).