Şirket Kültürü

eddipreneurship, eddiplementorship ve edding ink

Bunlar Kurumsal kültürümüzü tanımlayan üç temel değer. İngilizce bir kelime olan entrepreneurship’ten (girişimcilik) türetilen eddipreneurship kelimesi ile, yapılan her şeyi farklı biçimde yapmayı sağlayan hayal gücü ve cesareti ima ediyoruz. Bu sözcüğün aktarmak istediği düşünce, pazar ya da iş modeliyle sınırlı değil, tam aksine daha geniş bir anlama sahip olarak yeni şeyler deneyip hayata geçirmeyi işaret ediyor.

eddiplementorship kelimesiyle yeni fikirleri çözüm odaklı ve verimli olarak uygulama yeteneğini tanımlıyoruz. Bu kelime şirketimizin adıyla İngilizce bir kelime olan “implementation”, yani uygulama kelimesinin birleşiminden oluşuyor.

edding ink ise tüm bunları ve herkesi birbirine bağlayan bir kültür öğesidir. Bu sihirli sıvının bileşenleri sadakat, yardımseverlik, açıklık, güven ile sürdürülebilir ve sorumlu bir davranıştır.

İş ve aile

Mümkün olan her yerde işveren olarak en uygun iş-yaşam dengesi için gerekli şartları sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin, bunu sağlamak amacıyla iş ve ailenin bir arada yürütülebilmesinin kolaylaştırılması amaçlı farklı hizmetler sunan bir vakıf ve ona ait kamu yararına çalışan bir şirketin kurucu ortağıyız. Çalışanlarımız bu sayede acil durumlarda çocuklarına ev veya iş yerinde bakılması veya planlanan acil durumları karşılayan özel zamanlarda bakımdan faydalanabiliyorlar.