Çevre

Yeşil yalnızca ürün yelpazemizdeki renklerden biri değildir

edding’in çevre yönetimi, henüz çevre yönetimi kavramı bir terim olarak kullanılmaya başlanmadan önceki zamanlara dayanır. Çevre yönetimini daha o zamanlar aktif bir şekilde gerçekleştiriyorduk. Lider bir marka olarak müşterilerimize ve çalışanlarımıza yönelik çevresel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üstlendiğimiz bu yükümlülüğün hak ettiği önemin altını çizmek ve bunu inanılır kılmak için 2008’de dünya çapında tanınan çevre yönetim normu ISO 14001 sertifikasını aldık. Bir anahtar kelime olarak sıklıkla kullanılan “devamlı iyileştirme süreci” edding’de içi boş bir kavram değildir. Çevresel performansımızın daha da iyileştirilmesi tüm düşüncelerimizde önemli bir yer sahibidir. Kurumsal Sorumluluk koordinasyon birimi bunun için yeni eğilimleri takip eder, fikirler toplar ve bunların şirkette uygulanmasını koordine eder.

Elektrik

Enerji, çağımızın anahtar kelimesi olmaya devam ediyor.

Çalışmak ve yaşamak için enerjiye ihtiyacımız var, ancak gezegenimizin fosil enerji kaynakları gittikçe azalıyor. Bunun alternatiflerine yönelik arayışlar uzun bir zamandan beri yalnızca bir hayal olmaktan çıkıp pek çok alanda gerçeğe dönüştü: rüzgâr, güneş, deniz dalgaları ve termal ısı yeni enerji kazanım yollarına yalnızca birkaç örnek. edding AG’de elektrik, güneş ışınlarından elde ediliyor. Ahrensburg’daki merkezimiz ile Bautzen’daki üretim tesislerimizde yüksek verimlilikle elektrik üreten modern fotovoltaik sistemi kurulu. Bu sayede edding yılda 179.000 kilovat elektrik elde edip yaklaşık 158 ton zararlı CO2 salınımının önüne geçiyor.

Bir çırak eğitimi projesi kapsamında Bautzen’daki üretim tesislerimizde enerji verimliliği yüksek floresan lambalar, hareket ve ışık sensörleri kullanılıyor ve bu şekilde %35 oranında elektrik tasarrufu sağlanıyor. Bu rakam Ahrensburg’daki merkezimizde yaklaşık %50’ye ulaştı. %100 ekolojik olarak elde edilen elektrik kullanımı Almanya’daki tüm tesislerimiz için bir standarttır. Merkezimiz ve tesislerimizin hepsi dünya çapında kabul gören enerji yönetim standardı ISO 50001 ile sertifikalıdır.

Solar power plant on the roofs of edding's production site in Bautzen, Germany

edding’in Bautzen’daki (Almanya) üretim tesislerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemleri

Solar power plant on the roofs of edding's HQ in Ahrensburg, Germany

edding’in Ahrensburg’daki merkezinin çatısındaki güneş enerjisi sistemleri

Çevre ve enerji yönetimi

edding HQ in Ahrensburg (Germany) at night

Çekincesiz tavsiye ettiğimiz, gerçekten aydınlatıcı bir sistem: kojenerasyon ünitemiz

Ahrensburg’da Ekim 2010’da kojenerasyon ünitesinin kullanımına başladık. Doğal gazla çalışan bir içten yanmalı motor 50 kv/saatlik elektrik enerjisi üreterek gündüz enerji ihtiyacının 1/3’ünü, gece de saat 18’den sabah 6’ya kadarki ihtiyacın tamamını karşılıyor.

Buna ek olarak ısının geri kazanımından da faydalanıyoruz. Şirket yemekhanesindeki soğutma dolapları o kadar fazla ısı üretiyor ki, bu üretilen ısıyla mutfakta ihtiyaç duyulan sıcak suyun tamamı sağlanabiliyor. Bu önlemlerle yalnızca enerji tasarrufu yapmakla kalmıyor aynı zamanda zararlı CO2 salınımını da azaltıyoruz.

Bautzen’daki üretim tesislerimizin plastik enjeksiyon atölyesindeki alet ve makinaların soğutulmasında kullanılan yeni tür, akıllı ve enerjiyi verimli kullanan ısı geri kazanım sistemi, kış aylarında tüm tesisin ısıtılmasında kullanılmakla kalmıyor, aynı zamanda yaz aylarında da üretim alanlarının soğutulmasına yarıyor. Soğuk aylarda kış yardımı adı verilen bir yöntemle alet ve makinelerin soğutulmasında dışarıdaki soğuk havanın kullanılması sayesinde büyük soğutma makinesi devre dışı bırakılabiliyor. Böylece daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor. Bunun ekstra faydası ise, bu şekilde ısıtma ve soğutma performansının belirgin bir oranda artmış olmasıdır. Ayrıca, tüm devridaim sistemleri kapalı bir şekilde tasarlandığı için açık soğutma bacaları kaynaklı salınımların önüne geçilmiş oluyor.

Sürdürülebilir mobilite

Sürdürülebilir araç filosu

Almanya’da 2016 yılında 909 milyon ton CO2 eş değeri salınmış olup bu rakam, önceki yıla göre yaklaşık 2 milyon ton daha fazladır. Emisyonlar bazı bölgelerde azalırken ulaşım sektöründe 4 milyon tonluk belirgin bir artış görülmüştür. edding’in ilk ulaşım araçları ilkeleri raporu 2009 yılında geliştirildi. Dizel araçlarımız için ilk emisyon hedefimiz olan 160 g/km’ye yeni ilkelerimizin tutkulu bir biçimde hayata geçirilmesiyle hızlıca ulaştık. Bu başarının itici gücüyle devamlı iyileştirmeyi sürdürüp şu anda bu değeri azami 120 g/km’ye çekmeyi başardık. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı kendi rızalarıyla daha düşük zararlı gaz salınım değerlerine sahip şirket araçları seçti. Hedefimize uygun bir çalışan teşvik programı, 100 g/km altında salınım değerlerine sahip şirket araçlarının seçimine özendiriyor.

Konu çevreyi korumaya gelince elbette tam gaz ileri

1960’lı yıllarda bile kurucularımız alternatif sürüş biçimleri bulmaya çalışıyordu. Bu yüzyılın başlarında edding’in Ahrensburg tesisinde güneş enerjisiyle çalışan bir taşıt kullanılıyordu. 2009 yılında edding ilk elektrikli taşıtını alıp hiç zaman kaybetmeden kendi e-şarj noktasını kurdu. Tüm çalışanlar bir hafta sonu kişisel kullanımları için bu arabayı deneme şansı buldu. Özel hayatlarında bu fikri uygulayıp uygulamadıkları ise bilinmiyor. Hollanda’da hibrit veya elektrikli taşıtlar için önemli vergi teşvikleri söz konusu; öyle ki Hollandalı yan kuruluşumuz Legamaster’ın bulunduğu Lochem’de kullanılmakta olan 23 taşıttan 9’u hibrit. Çalışanlarımıza bisiklet kiralayarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı için fırsat sunuyoruz.

edding - naturally on tour with electric cars

edding ulaşımda doğa dostu araçlar kullanır