Ürünler

Hayalim, bir gün doğada tamamen çözünebilen bir kalem yapmak.

Yönetim Kurulu Başkanımız Per Ledermann’ın bu hayalinin sürdürülebilir olup olmadığını veya bunun da ötesinde gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını tahmin etmek şu an için zor. Ancak edding EcoLine serisinin gösterdiği gibi alternatif malzemelerin kullanımı şu an mümkün.

1960 yılında şirketimizin kurulduğu andan itibaren ürünlerimizin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi görev belledik. Kendimize verdiğimiz bu sözü yerine getirmekteki önemli adımlardan biri doldurulabilen markörleri geliştirmemiz oldu. Bu sayede bitmiş bir markör 15 defaya kadar doldurulup yeniden kullanılabilir. Ayrıca pek çok edding ürününün uçları da değiştirilebiliyor. Bu da yalnızca edding markörlerinin kullanım ömrünü hatırı sayılır oranda uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda da gereksiz atık oluşumunun da önüne geçilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra mürekkeplerimizin çözücü maddeleri giderek daha da yumuşak hale geliyor. Markörlerin o keskin kokusu artık geçmişte kaldı.

Başkalarının atık madde gördüğü yerde bizim aklımıza ham madde geliyor.

Ancak en modern üretim yöntemlerinde dahi halen atıklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle edding’in atık yönetimi, değer yaratım zincirimiz ile çevreyi koruma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Biz edding olarak, atık maddeleri değerli ham madde olarak görürüz.

Kapalı devre enjeksiyon kalıplama yönteminde cüruf, tekrardan üretim sürecine aktarılır ve ayrıca diğer plastik artıklar da optimize biçimde yeniden kullanılır. EcoLine serisinin permanent, beyaz yazı tahtası ve flipchart kalemlerinin plastik parçaları 2015'ten beri %83 oranında tüketici sonrası malzeme denilen “kullanım sonrası atıktan” oluşan geri dönüşüm malzemesinden kazanılmaktadır. Söz konusu plastik atıklar, kullanım sonrası ömrünü tamamlamış farklı türlerdeki plastik parçaların toplanması ve iadesi sonucunda elde edilir. Çok kademeli bir hazırlama sürecinin ardından bir geri dönüşüm maddesine dönüştürülen bu atıklar, edding markörleri gibi yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir. edding EcoLine permanent markör, yazı tahtası ve flipchart kalemlerindeki plastik parçalar toplam %90’ı geri dönüşümle elde edilir (%83 tüketici sonrası atık, %7 tüketici öncesi atık).

Elbette diğer plastikler, ambalaj ve mürekkepler için de atık yönetimimiz mevcuttur. Burada şu aşamaları uygularız: dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılması, geri dönüşüm, yüksek oranda yeniden kullanım ve kuralınca bertaraf. Elbette ki geri dönüşümde dikkat ettiğimiz ilk nokta üretim değil. Ofislerimizdeki atıklar da özenle ayrıştırılarak kuralınca bertaraf ediliyor.

Çevresine saygılı yenilikler

“Araştırma ve geliştirme” ekibimiz yeni edding ürünlerinin geliştirilmesinin yanısıra, mevcut ürünlerin daha da geliştirilmesinden de sorumlu. Bu görevlere ek olarak seri üretime geçmeden önce tüm ürünlerimizin geçmek zorunda olduğu testler de bu birimde yapılır. Bu testlerden bazıları dayanıklılık, depolama, ışık haslığı ve yazı testleridir.

Standart ürünlerimizdeki geleneksel plastik malzemeyi, ürün ya da ürün parçaları el verdiği müddetçe, adım adım ikincil ham maddelerle değiştirme amacındayız. Somut olarak, yeniden doldurulabilen şişelerin üretiminde kullanılan birincil ham maddelerin yerine ikincil ham madde kullanma üzerine çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konusu, yalnızca ürünlerimizin plastik parçalarıyla ilgili değil, özellikle kaliteleri özel beklentilere cevap veren mürekkepler de bu alana dahil. Mürekkeplerin farklı yüzeylere yapışırken renklerinin canlılığını koruması, kalıcı ve silinebilir olması ve mümkünse daha az ve daha zararsız kimyasallar içermesi üzerinde çalışıyoruz. Çözücü madde olarak çoğunlukla su (yaklaşık %41) ve alkol (yaklaşık %36) kullanmaktayız. Geri kalan yaklaşık %27 ise özel mürekkebe ayrılıyor. Bu oran müşteri talebine göre, mesela dayanıklılık ve kullanım yüzeyi gibi beklentilere göre, değişkenlik gösterebiliyor.

Tüketici sonrası geri dönüşüm

edding EcoLine ürünlerinde daha şimdiden biyolojik plastik ve geri dönüşüm malzemeleri formunda sürdürülebilir ham maddelerin kullanımını tercih ediyoruz. Bu ürünlerin geliştirme sürecinde söz konusu malzemelerin kullanımına ilişkin son derece değerli tecrübeler kazandık. Özellikle tüketici sonrası geri dönüşüm malzemeleri olmak üzere alternatif malzemelerin kullanımına kademeli olarak geçilmesi konusunda bu edindiğimiz tecrübeler oldukça iyi bir temel oluşturuyor.

edding’de yeniden dolum bir gelenektir

Üretim esnasında ürünlerimizin kullanım sürelerini uzatacak süreçlere ve atık bertarafı alanında akılcı olmaya özel bir önem gösteriyoruz. İlk önceliğimiz markörlerimizin kullanım ömrünü belirgin bir şekilde uzatabilmek için bu ürünlerin yeniden doldurulabilir olmasıdır. Bu önceliğimizi hayata geçirme yolundaki ilk adımımız damlalık kullanımıdır. Bunun için markörün açılması ve içine mürekkebin damlatılması gerekir. Bu yöntem hızlı bir doluma ve hemen yeniden kullanıma imkân verir.

Kapiler dolum sistemi kullanarak yapılan yeniden dolum, tüketici dostu ürün geliştirmeye güzel bir örnektir. Bu sistemde markörün ucu dolum şişesine sokulur ve bu sayede ucun mürekkebi emmesi sağlanır. Son derece basit olan bu dolum şekli aynı zamanda oldukça verimlidir. Ürün yelpazemizdeki markörlerin yaklaşık %70’i yeniden doldurulabilir olup yaklaşık %25’i için yedek uçlar mevcuttur.

edding EcoLine

Green Brands Award

Mükemmel!

Uluslararası marka pazarlama organizasyonu GREEN BRANDS, 13 Kasım 2017’de 38 markaya Green Brands Germany ödülünü vermeyi uygun gördü. edding’in EcoLine serisi bu şekilde ikinci defa “yeşil marka” olarak taçlandırıldı. Ödülle birlikte bu ürünümüz yıldızlı bir Green Brands kalite mührüne kavuştu. Bu ödül toplumda gitgide artan sürdürülebilirlik, çevre koruma ve sağlıklı yaşam bilincine yönelik çalışan ekolojik anlamda sürdürülebilir markaları onurlandırmak amacıyla veriliyor. Green Brands markaların iklim koruması, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanlarında üstlendikleri yükümlülükleri takdir ediyor.

Türünün, “Blauer Engel” sertifikası alan ilk kalemi

edding 24 EcoLine fosforlu kalemlerimiz

Çevre koruması fikrini yeniden düşündüğünüzde, tüm soruların cevabını doğada bulabilirsiniz. edding olarak, kendi kategorisinde en çevre dostu ürünü geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. edding 24 EcoLine fosforlu kalemlerimizde ağırlıklı olarak şeker kamışı gibi yeniden yetişen hammaddeleri kullanıyoruz. Bu nedenle “Blauer Engel” çevre koruma sertifikasını almayı hak ettik. Hem de bu sertifikayı alan ilk fosforlu kalem olarak!

Çerezler verdiğimiz hizmetleri sunabilmemizi sağlar. Bunları kullandığında Çerez Kullanımına onay vermiş olursun. OK