Strategia

Filozofia naszego przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność biznesu (CR) stanowi integralną część filozofii naszego przedsiębiorstwa i jest rozwijana w ramach stałego procesu doskonalenia.

Idea odpowiedzialności biznesu już od samego początku jest głęboko zakorzeniona w kulturze naszego przedsiębiorstwa i ściśle powiązana ze strategią biznesową. Konsekwentna integracja odpowiedzialności biznesu jest dla nas zabezpieczeniem przyszłości oraz źródłem inspiracji przy tworzeniu innowacyjnych produktów. Zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej zajmują się gremia na wszystkich szczeblach hierarchii w przedsiębiorstwie, począwszy od zarządu poprzez np. grupy robocze CR, różne zespoły eksperckie itd.

Istotne pomysły i idee znajdują odzwierciedlenie w naszym zbiorze zasad CR, który pod hasłem odpowiedzialności kryje pięć obszarów działania: strategię, produkty, środowisko, kulturę przedsiębiorstwa i społeczność.

W ramach strategii na 2020 r. zajmujemy się zagadnieniami, które niezależnie od upływu lat, również w kontekście rosnącej digitalizacji, przemian demograficznych i zmian w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, zawsze posiadały dla edding istotne znaczenie.

Odpowiedzialność według edding

Patricia Siebel, Head of CR Coordination at edding

Nasz zespół do spraw odpowiedzialności biznesu

Patricia Siebel, Dyrektorka koordynująca ds. odpowiedzialności biznesu (po prawej)

Christina Tarrach, Koordynatorka ds. odpowiedzialności biznesu (po lewej)

Napisali o nas

ZUKUNFT.GLOBAL

W magazynie poświęconym rozwojowi i współpracy z krajem związkowym Szlezwik-Holsztyn (Niemcy) opublikowano artykuł dotyczący odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie edding AG.

OPI

Artykuł o naszej działalności związanej z odpowiedzialnością biznesu (dostępny jedynie w języku angielskim).