Środowisko

Zielony to nie tylko kolor w naszym asortymencie

W przedsiębiorstwie edding zarządzanie środowiskiem jest aktywnie stosowane od dawna, kiedy to jeszcze wiedza na ten temat nie była tak powszechna jak teraz. Jako lider w branży jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności ekologicznej wobec klientów i współpracowników. Aby nadać temu zaangażowaniu wiarygodności i wyrazistości, na które zasługuje, w 2008 r. przeprowadzono certyfikację według uznanej na całym świecie normy dot. zarządzania środowiskiem – ISO 14001.

Hasło „Stały proces ulepszania” nie jest w edding frazesem. Podczas realizacji naszych pomysłów skupiamy się na optymalizacji efektywności środowiskowej. Dział koordynujący działania związane z odpowiedzialnością biznesu obserwuje innowacyjne trendy, zbiera pomysły i kieruje ich realizacją w przedsiębiorstwie.

Elektryczność

Energia to kluczowe hasło naszych czasów

Potrzebujemy jej do pracy i życia, a przecież źródła energii pod postacią paliw kopalnych na naszej planecie kurczą się coraz bardziej. Szukanie alternatyw to w wielu branżach od dawna nie wizja, a rzeczywistość: wiatr, słońce, pływy i ciepło Ziemi to tylko kilka przykładów nowych możliwości pozyskiwania energii. W edding AG energia elektryczna jest wytwarzana z energii słonecznej. W naszej centrali w Ahrensburgu i w zakładzie produkcyjnym w Bautzen zainstalowano nowoczesne instalacje fotowoltaiczne zasilane prądem o wysokiej wydajności. Rocznie edding zyskuje w ten sposób ok. 179 000 kilowatogodzin i unika ok. 158 ton emisji CO2 w skali roku.

W ramach projektu przeznaczonego dla uczniów zawodu realizowanego w zakładzie produkcyjnym w Bautzen, dzięki zastosowaniu energooszczędnych jarzeniówek, czujek ruchu i czujników światła, udało się zaoszczędzić ok. 35% energii elektrycznej. W głównym dziale administracyjnym w Ahrensburgu oszczędności sięgają 50%. Wykorzystywanie w 100% energii ze źródeł ekologicznych jest już od dawna czymś oczywistym we wszystkich niemieckich zakładach. Dodatkowo zakłady są certyfikowane według ISO 50001 – normy dotyczącej zarządzania energią obowiązującej na całym świecie.

Solar power plant on the roofs of edding's production site in Bautzen, Germany

Elektrownia słoneczna na dachu zakładu produkcyjnego edding w Bautzen w Niemczech

Solar power plant on the roofs of edding's HQ in Ahrensburg, Germany

Elektrownia słoneczna na dachu głównej siedziby edding w Ahrensburgu w Niemczech

Środowisko i zarządzanie energią

edding HQ in Ahrensburg (Germany) at night

Gorąco polecane i faktycznie sprawdzone rozwiązanie: nasza lokalna elektrociepłownia

W październiku 2010 r. w Ahrensburgu uruchomiono lokalną elektrociepłownię. Silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym wytwarza energię elektryczną 50 kWh, pokrywając tym samym – oprócz 1/3 dziennego zapotrzebowania – całkowite zapotrzebowanie nocne w godzinach od 18.00 do 6.00.

Ponadto pracujemy nad odzyskiwaniem ciepła. Lodówki w firmowej kantynie produkują tak dużo ciepła, że można nim podgrzać ciepłą wodę wykorzystywaną do celów kuchennych. Dzięki zastosowaniu obu tych działań oszczędzamy energię i zmniejszamy emisję CO2.

W naszych halach produkcyjnych w Bautzen innowacyjny, inteligentny i energooszczędny system odzyskiwania ciepła z chłodzenia narzędzi i maszyn z wtryskowni tworzyw sztucznych jest stosowany do ogrzewania całego zakładu w okresie zimowym, a nawet do chłodzenia hal produkcyjnych w czasie lata. W chłodnych miesiącach działa od niedawna tzw. odciążenie zimowe, które wykorzystuje do chłodzenia maszyn i narzędzi zimne powietrze z zewnątrz, co pozwala na wyłączenie chłodziarki, a to z kolei przyczynia się do dalszych oszczędności energii. Jednocześnie znacznie poprawiła się moc chłodnicza i cieplna. Ponadto wszystkie obwody zaprojektowano jako zamknięte, aby otwarte chłodnie kominowe nie generowały emisji.

Zrównoważona mobilność

Zrównoważony rozwój floty pojazdów

W 2016 roku w Niemczech zostało uwolnione 909 milionów ton ekwiwalentów CO2, czyli ok. 2 miliony ton więcej niż w roku poprzednim. Podczas gdy w niektórych kategoriach emisje zmniejszyły się, w sektorze transportu odnotowano ich spektakularny wzrost o 4 miliony ton. Naszym zdeklarowanym celem jest przeciwdziałanie tej tendencji. W 2009 r. opracowano w edding pierwszą dyrektywę dotyczącą pojazdów. Przyjęta początkowa wartość emisji generowana przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (diesel) dla 160 g/km została szybko osiągnięta dzięki ambitnej realizacji nowej polityki. To motywuje nas do ciągłej poprawy – aktualne wartości wynoszą maks. 120 g/km. Wielu z naszych pracowników zobowiązało się do korzystania z niskoemisyjnych samochodów służbowych. Odpowiedni model motywacji pracowników przyczynia się do tego, że pracownicy wybierają samochody służbowe o wartościach emisji poniżej 100 g/km.

W kwestiach ochrony środowiska naprawdę dajemy gazu – naturalnie.

Już w latach 60. XX wieku nasi założyciele pragnęli znaleźć alternatywy dla transportu samochodowego w jego aktualnym kształcie. Z początkiem tego stulecia w siedzibie edding w Ahrensburgu działał pojazd zasilany energią słoneczną. W 2009 roku edding zakupiło pierwszy elektryczny pojazd, jednocześnie natychmiast budując własną stację ładowania. Każdy z pracowników miał możliwość wypróbowania tego samochodu do osobistego użytku przez jeden weekend.  Nie wiadomo, czy kogoś nie zainspirowało to do wyposażenia się w prywatny samochód elektryczny. W Holandii bodźce podatkowe istotnie zachęcają do korzystania z pojazdów hybrydowych i elektrycznych – na tyle, że w Lochem, gdzie znajduje się Legamaster, nasza holenderska spółka zależna, 9 spośród 23 użytkowanych obecnie pojazdów to hybrydy. Wynajmując rowery, oferujemy naszym pracownikom możliwość prowadzenia zdrowego stylu życia, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

edding - naturally on tour with electric cars

edding – naturalnie w drodze