Kultura przedsiębiorstwa

eddipreneurship, eddiplementorship i edding ink

Nasz kultura biznesowa opiera się na trzech kluczowych wartościach. Pod pojęciem eddipreneurship pochodzącym od angielskiego słowa entrepreneurship (przedsiębiorczość) rozumiemy fantazję i odwagę w działaniu. Nie chodzi przy tym wyłącznie o rynki czy modele biznesowe, ale ogólnie o to, aby testować nowe rzeczy i wdrażać je do codziennej praktyki.

Mianem eddiplementorship określamy zdolność efektywnego wdrażania nowych pomysłów, koncentrując się na rozwiązaniach. Hasło składa się z nazwy naszej firmy oraz angielskiego pojęcia „implementation” oznaczającego „wdrażanie”.

edding ink jest elementem kulturowym łączącym całość. Innymi istotnymi elementami tej magicznej struktury są także m.in. lojalność, gotowość do pomocy, otwartość i zaufanie oraz odpowiedzialne i zrównoważone działanie.

Sfera zawodowa i prywatna – „Beruf und Familie”

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, jako pracodawcy stwarzamy warunki niezbędne do zapewnienia optymalnej równowagi pomiędzy sferą zawodową a prywatną. Jesteśmy np. członkiem-założycielem fundacji i przynależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. GmbH) użyteczności publicznej, o nazwie „Beruf und Familie”, która dzięki licznym ofertom usługowym ułatwia połączenie sfery zawodowej i prywatnej. Nasi pracownicy mogą korzystać z bezpłatnej opieki nad dziećmi w sytuacjach awaryjnych w swoich domach lub w biurze, a także z opieki szczególnej organizowanej na potrzeby tzw. przewidywalnych sytuacji awaryjnych.