Maatschappij

Een goed idee kent geen grenzen

De bescherming van het milieu is een zaak die eenieder van ons aangaat. Wereldwijd. De vestigingen van edding over de hele wereld zijn betrokken bij diverse maatschappelijke projecten en leveren zo op regionaal niveau een bijdrage.

Zo hebben ze ondersteuning verleend aan de Nederlandse milieuorganisatie Natuurmonumenten, die 355 natuurgebieden met een oppervlakte van 100.000 hectare bezit en beheert. Ook hebben de vestigingen steun verleend aan de organisatie Sallcon, die hulp biedt aan geestelijk en lichamelijk gehandicapten en aan werklozen.

Daarnaast is er in Griekenland een campagne voor het ecologisch leven opgezet met als doel het herbebossen van door bosbranden getroffen gebieden. Na de succesvolle invoering van milieumanagement op onze drie Duitse locaties zijn we nu bezig met de voorbereidingen voor de internationale introductie van deze filosofie.

Managers lezen kinderen voor

Managers lezen kinderen voor: 3 Maal per kwartaal lezen managers kinderen voor. Dit is een perfecte mogelijkheid om humaniteit en het bedrijfsleven samen te brengen.

Meer weten