Schriftbeeld: ronde en losse letters

De afzonderlijke letters zijn naar verhouding vlak (geringe x-hoogte = 3 stiftbreedten); de letters zijn dan ook wat breder om toch een helder schriftbeeld in stand te houden. Dit effect is verantwoordelijk voor het karakter van het schrift en Birgit Nass raadt aan om dit zonder meer vast te houden of zelfs verder te versterken.

Door de staartlijn te veranderen, bijvoorbeeld bij de f, g, j en y, komen er duidelijkere tussenruimten tot stand; bij een geringe x-hoogte zorgt dit voor een duidelijker schriftbeeld. Dat geldt ook voor de l, die zonder schreef beter past bij de andere stoklijnen en bij het heldere karakter van dit handschrift.

De letters m, n en h zijn bij veranderde vorm gemakkelijker leesbaar; bovendien worden de u en n niet meer zo gemakkelijk met elkaar verwisseld. Het effect wordt nóg interessanter als de stoklijnen iets worden verhoogd en als deze zelfs hoger zijn dan de kapitalen. Tevens kunt u de r, met het oog op een interessanter effect, iets laten uitstijgen boven de x-hoogte.

Bij de kapitalen zorgen de voorgestelde veranderingen van het handschrift voor een meer individueel accent (vooral bij de A, M en N). Vanwege de vorm worden hier namelijk geen onderkastletters gebruikt; qua grootte en samenhang worden de letters hier gebruikt als kapitalen.

 

Video: Tips voor het ronde, losse handschriftVideo: Alfabet voor het "ronde, losse handschrift"