Het Nieuwe Werken betekent creatief zijn!

Wij van edding zijn ervan overtuigd dat modern en efficiënt werken steeds belangrijker wordt in onze hectische wereld. Om goed te kunnen presteren, heb je een omgeving nodig die stimuleert en inspireert!

Wat is 'Het Nieuwe Werken' eigenlijk?

Hoe definieer je 'Het Nieuwe Werken'­­ en wat betekent dit voor jou?

Het Nieuwe Werken (HNW)

'Het Nieuwe Werken' betekent een andere kijk op het klassieke arbeidsleven. Het staat voor flexibel werken, waar en wanneer je wilt, gekeken naar de output die geleverd wordt. Dit is mogelijk door moderne communicatiemiddelen en goede voorzieningen vanuit de werkgever. Het Nieuwe Werken is gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle.

Behalve de vrijheid, spelen digitalisering en globalisering een centrale rol in de DNW beweging. Het resultaat: decentraal werken, meer thuis werken en meer autonomie voor de individuele werknemer.

HNW – De eerste stap

"Het Nieuwe Werken klinkt geweldig, maar hoe bereiken wij dit?" Dat is wat sommige mensen die voor het eerst over deze trend horen misschien denken. De vraag is dus hoe we het beste met deze verandering in de arbeidswereld kunnen omgaan.

Vaak wordt door bedrijven bepaalde onderdelen van 'Het Nieuwe Werken' geadopteerd die zij bij de bedrijfscultuur vinden passen. Belangrijk is dat 'Het Nieuwe Werken' in zijn geheel geïmplementeerd wordt in de bestaande, vaak klassieke, werkcultuur. Wanneer er maar bepaalde facetten worden geïmplementeerd, zal dit niet het gewenste effect hebben. De bereidheid tot verandering dient dus op alle niveaus binnen de organisatie aanwezig te zijn.

Website wireframes being drawn on paper

Het Picture Superiority Effect

Ook wel eens bijna ingedommeld tijdens een PowerPoint-presentatie? Of bij een monoloog waar maar geen einde aan leek te komen? Eigenlijk heel menselijk, want wij denken nu eenmaal vooral in beelden. Dat te begrijpen, is de eerste stap naar een succesvolle presentatie.

Als we een blik in de geschiedenis van de mensheid werpen, zien we eerst de rotstekeningen. Pas veel later ontwikkelde ons alfabet zich. Ook in de 21ste eeuw maken we nog volop gebruik van beelden. Social media zijn daar een uitstekend voorbeeld van. We doen niets liever dan kiekjes en filmpjes delen met onze vrienden. Met een emoji maken we bliksemsnel duidelijk wat we ergens van vinden. Maar gaat dit ook op in een minder ‘laagdrempelige’ context? Blader eens door de notitieboeken van grote denkers zoals Thomas Edison, Marie Curie, Steve Jobs en George Washington. Je zult versteld staan hoeveel schetsen en ‘krabbels’ zij gebruikten om hun woorden te visualiseren.

Niet voor niets is ‘visual story telling’ in het moderne bedrijfsleven ontzettend populair. Agile methoden zoals Scrum en Lean maken er volop gebruik van. Handgetekende pictogrammen, storyboards en basisgrafieken helpen ons informatie veel sneller, doeltreffender en meer begrijpelijk over te brengen. En de boodschap beklijft. Als iemand jou een verhaal vertelt, herinner jij je daarvan drie dagen later nog slechts 10%. Voeg je een plaatje toe, dan herinner je van hetzelfde verhaal nog 65%. Met visuele taal kun je een vergadering met 24% verkorten, aldus onderzoek van de Wharton School of Business. Het Picture Superiority Effect heet dat.

Agile werken - Eenvoudig uitgelegd

Agile werken staat voor een werkstructuur en -cultuur die gebaseerd is op concrete principes. Ten eerste is het van cruciaal belang dat alle medewerkers vrijwillig aan projecten werken. Ook de doelstellingen van deze projecten moeten duidelijk worden gedefinieerd voor er gestart wordt.

Het projectwerk wordt uitgevoerd volgens het 'Scrum-principe' in zogenaamde 'sprints'. Tussen de sprints door overlegt het team met de klant. Het team moet zo klein mogelijk zijn, zodat het op een gedisciplineerde manier kan werken. Er worden verschillende rollen binnen de groep gebruikt om bepaalde taken te verdelen en de taken regelmatig te controleren op prioriteit en belang. Lees hieronder meer over het 'Scrum-principe'.

Product Backlog

Een lijst met de vereisten voor het project. Deze worden naar prioriteit gerangschikt en gecontroleerd op hun werklast.

Sprint Planning

Een meeting in het Scrum proces. Daarbij plant het team de sprints, die volgens de Product Backlog moeten worden gemaakt, en bepaalt hoe en in welk tijdsschema de taken worden uitgevoerd.

Sprint Backlog

Deze lijst komt na afloop van de „Product Backlog“. Hierin staan alle taken die in de sprints moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de criteria van de „Product Backlog".

Link aanbevelingen

Blijf op de hoogte en ontdek het New Work universum met onze link aanbevelingen! Wij van edding willen u helpen bij het navigeren door de vele mogelijkheden die de filosofie van "Bewust werken" biedt.

  • Duurzaamheid in het bedrijfsleven
  • Conferenties en congressen
  • Agile werkmethden

Recommended products for writing and marking

Verdere thema’s