EcoLine

Voor de wereld van morgen! Om dagelijks iets terug te doen voor het milieu, streven wij sinds de introductie van de edding EcoLine serie ook op productniveau onze langetermijndoelen voor milieubescherming na. Naast de edding EcoLine highlighter met een dop en barrel gemaakt van minstens 90% hernieuwbare grondstoffen, omvat het assortiment permanente, whiteboard- en flipchart markers waarvan de gebruikte kunststof voor minstens 90% bestaat uit gerecycled materiaal.

edding is awarded Germany’s leading ecolabel for products and services

Onze edding 24 EcoLine highlighter

Nu ook in pastelkleuren!

Welkom in de familie: Naast de bestaande vijf neonkleuren van de edding 24 EcoLine highlighter - die in 2018 als eerste het ecolabel "Blauer Engel" kreeg - zijn er nu vijf nieuwe varianten in pastelkleuren.

Wie op zoek is naar nieuwe manieren om het milieu te ontzien, komt vaak uit bij de natuur zelf. Bij edding hebben we hard gewerkt om het meest milieuvriendelijke product in zijn categorie te ontwikkelen. Het resultaat is de edding 24 EcoLine highlighter-serie, die voornamelijk wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals suikerriet. Onze inspanningen zijn beloond met het ecolabel Blue Angel - een primeur voor highlighters!

Blijvende uitmuntendheid!

De EcoLine-lijn blijft uitblinken! In december 2022 scoorde onze EcoLine opnieuw een succes: De toekenning van de German Sustainability Award Design 2023.

De German Sustainability Award Design is de Duitse prijs voor duurzaam design. Hij bekroont de beste oplossingen op alle gebieden. Met design bedoelen we niet alleen het ontwerp van fysieke producten, maar de ontwikkeling van alle denkbare producten, systemen of diensten. Idealiter begint de ontwikkeling met de vraag hoe het resultaat het grootst mogelijke positieve effect voor duurzaamheid kan bereiken; ontwerp en uitvoering worden hierdoor gestuurd. 

Al in 2020 werd de EcoLine bekroond met de Bundespreis ecodesign, die sinds 2012 jaarlijks wordt uitgereikt door het Bondsministerie voor Milieu en het Umweltbundesamt in samenwerking met het International Design Center Berlin.

EcoLine serie - Klimaatneutraal, omdat we actie ondernemen!

Sinds de start van 2020 kun je onze EcoLine-producten herkennen aan het Climate Partner-zegel. Dat zegel staat voor meer dan alleen een geweldig product; het betekent dat we de broeikasgassen van de EcoLine serie compenseren. In Bautzen, Saksen, waar onze duurzame serie wordt geproduceerd, draait alles om energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Onze productie is gecertificeerd volgens ISO 50001 en ISO 14001, wat garant staat voor een groen productieproces.

Waarom zijn we klimaatneutraal? Omdat we geloven in actie en duurzaamheid. We gebruiken gerecyclede materialen en hernieuwbare grondstoffen, en onze moderne, energiezuinige machines zorgen ervoor dat we slim omgaan met hulpbronnen. De resultaten? Een energiezuinig proces en minder CO2-uitstoot. Wat we nu niet verder kunnen verminderen, compenseren we met compensatiebetalingen.

En waar gaat die compensatie naartoe? Momenteel steunen we de bouw en het onderhoud van windturbines in Chili. Een project gecertificeerd volgens het Gold Standard VER (GS VER). Wil je meer weten over dit project en hoeveel broeikasgassen we hebben gecompenseerd? Klik hier: https://fpm.climatepartner.com/tracking/project/13742-1910-1001/1272/nl

Het wordt nog beter: door deze compensatie ondersteunen we ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) 7 (Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen), 8 (Fatsoenlijk werk en economische groei) en 13 (Klimaatactie).

Dus, waar wacht je nog op? Kies voor de EcoLine Serie en draag bij aan een klimaatneutrale toekomst!

Award for ecologically sustainable brands - Green Brands Award

De groene EcoLine-serie is nog groener geworden!

Voor de vijfde keer op rij is de edding EcoLine-serie door de internationale merkenmarketingorganisatie GREEN BRANDS onderscheiden als "Green Brand" met een viersterrenkeurmerk. 

GREEN BRANDS houdt zich bezig met milieuvriendelijke productie processen waarbij er voortdurend gekeken wordt naar het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en zij zetten zich nadrukkelijk in voor natuurbehoud, duurzaamheid en balans in de natuur.

Oud wordt weer nieuw. Dankzij post-consumer recycling!

Door permanente Research & Development zijn wij er nu in geslaagd om post-consumer recyclingmateriaal voor onze producten te gebruiken. En zo transformeren wij lege yoghurtbekers, oude gieters en afgedankte emmers van kunststof in nieuwe grondstoffen voor onze producten. Deze post-consumer kunststoffen worden gewonnen uit plastic afval, dat afkomstig is van huishoudens of de industrie.

De permanent-, whiteboard- en flipchartmarkers uit onze EcoLine bestaan voor 83% uit deze post-consumer kunststoffen, en daarmee in totaal voor 90% uit gerecycled materiaal. Naast het duurzaam gebruik van materialen bespaart edding ook nog eens op de productie van nieuw materiaal.

Green planet

Milieubewust handelen. Dat kan ook op kantoor!

Marktonderzoek heeft aangetoond dat het voor meer dan 80% van de gebruikers bijzonder belangrijk is dat bedrijven verantwoord omgaan met grondstoffen. Dat sluit precies aan op onze visie. Vooral met edding EcoLine nemen wij graag het voortouw als het gaat om de bescherming van natuurlijke rijkdommen en de instandhouding van ons milieu. Daarom hebben we ons bij EcoLine altijd al consistent ingespannen voor het gebruik van gerecyclede materialen en hernieuwbare grondstoffen.

We kunnen de wereld niet in één dag veranderen. Toch zijn we er stellig van overtuigd dat we ook in ons dagelijks werk een kleine, maar actieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en eigentijdse insteek.

edding EcoLine's green packaging concept

Groen, groen, en nog eens groen. Zelfs de verpakking!

Wij voeren ons beleid van verantwoord omgaan met grondstoffen over de gehele linie door; vanaf de productie tot en met de kant-en-klare markers en de verpakkingen, die consequent duurzaam zijn uitgevoerd. Bij de verpakkingen maken we absoluut geen gebruik van kunststof. Alle winkelverpakkingen van EcoLine bestaan voor 100% uit karton, zelfs de set- en blisterverpakkingen!

Omwille van het milieu besparen wij 126 ton CO2!

Dankzij het duurzame gebruik van post-consumer kunststof halen wij waarde uit plastic afval, dringen wij de productie van nieuwe materialen aanzienlijk terug en op die manier vermijden wij de uitstoot van maar liefst 126 ton CO2 per jaar!

Dat is bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 die een auto produceert die 15x rond de aarde rijdt.

Permanente markers

Highlighters

Whiteboard markers

Flipchart markers