Strategie

Onze bedrijfsfilosofie

Verantwoord Ondernemen (VO) is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie en wordt doorlopend geactualiseerd in het kader van ons proces van continue verbetering.

Verantwoord Ondernemen (VO) is al vanaf ons prille begin stevig verankerd in onze bedrijfscultuur en hangt nauw samen met onze bedrijfsstrategie. Wij beschouwen de aanhoudende integratie van VO als een middel om de toekomst veilig te stellen en als een bron van inspiratie voor innovatieve producten. Op alle niveaus van onze bedrijfshiërarchie, beginnend met ons bestuur, houden diverse organen zich bezig met kwesties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De belangrijkste gedachten en ideeën zijn samengevat in ons VO-beleidsdocument, waarin de vijf actiegebieden die onder de noemer Verantwoord Ondernemen vallen nader worden toegelicht (Strategie, Producten, Milieu, Bedrijfscultuur en Maatschappij).

In onze Strategie 2020 behandelen we onderwerpen die, in de loop van de tijd en tegen een achtergrond van toenemende digitalisering, demografische verandering en verschuivingen in de manier waarop werk en gezinsleven op elkaar worden afgestemd, belangrijk zijn voor edding.

Verantwoordelijkheid bij edding

Patricia Siebel, Head of CR Coordination at edding

Ons MVO-team

Patricia Siebel, Ons MVO-team (rechts)

Christina Tarrach, MVO-coördinator (links)

Berichtgeving over ons

ZUKUNFT.GLOBAL

Het Duitse tijdschrift “Magazin für Entwicklung und Zusammenarbeit aus Schleswig-Holstein (Deutschland)” publiceerde een artikel over Verantwoord Ondernemen bij edding AG.

OPI

Een artikel over onze MVO-activiteiten (alleen in het Engels beschikbaar).